Nyt fra byrådsgruppen

Ja til tryghed

-Nyt fra byrådet-: 

Aase: Hermed en opfordring til at deltage i demonstrationen d.12.maj kl.17:00 foran Sønderborg Rådhus, omhandlende vores trykhed.

/sites/default/files/files/Ja%20til%20Trykhed.pdf

Budgetforlig

-Nyt fra byrådet-: 

Socialdemokraterne, Slesvigsk Parti, Konservative Folkeparti, Fælleslisten, Enhedslisten, Venstre og Dansk Folkeparti fremlægger hermed fælles politisk budgetforslag vedrørende de økonomiske og indholdsmæssige rammer for Sønderborg Kommunes budget 2016 og overslagsårene 2017-19.

Temaerne i budgetforliget har en meget klar sammenhæng til Byrådets visioner for kommunen. Et samlet Byråd vedtog i 2014 et visionsgrundlag for indeværende byrådsperiode, hvori der peges på tre fyrtårne, otte fokusområder og formuleringen af tre tværgående politikker. Tilsammen både strukturerer og retningssætter visionsgrundlagets elementer Byrådets arbejde, og kan ligeledes genkendes i budgetforliget.

Forliget kan ses via følgende link: /sites/default/files/files/Budgetforlig%20endelig%20version.pdf

 

Aase & Erik

Nyt fra Sønderborg Byråd

-Nyt fra byrådet-: 

På opfordring fra Aase:

Tilmeld jer "Nyt fra Sønderborg Byråd", så i får de sidste nye informationer - nedenstående link er til nyhedskbrev nr.12, udkommet d.19.8.2015

/sites/default/files/files/Nr%2012.pdf

"Sønderborg Nyt" talt med Aase

-Nyt fra byrådet-: 

Aase Nygaard:
Borgmesteren vil sikre flertal i udvalgene.
Posted by Ole Kæler on okt-8-2014 (red: Sønderborg Nyt)
 
Sønderborgs viceborgmester Aase Nyegaard nyder sin ferie i udlandet, mens partifællen Erik Lorenzen går og venter på et udvalgsmøde, hvor han angiveligvis mister sin formandspost, fordi han okke længere har et flertal bag sig.
Nyheden om Sven Jensens partiskifte nåede også til Aase Nyegaards feriebolig i syden.
 
Årsagen er naturligvis, at Sven Jensen fra Slesvisk Parti tirsdag skiftede til Venstres byrådsgruppe - og i både Børne- og Uddannelsesudvalget o i Sundhedsudvalget betyder dette skifte, at flertalsgruppen ikke længere har flertallet.
Venstre har derfor bedt om møder i begge udvalg, så der kan vælges nye formænd og næstformænd. "jeg har snakket med borgmesteren, som finder en løsning på problemet. Det skal i hvert fald flyttes nogle opgaver eller ændres på andet i udvalgene, hvis scenen igen sættes, så flertalsgruppen igen får flertal i de to udvalg", siger Aase Nyegaard til SønderborgNyt.
"Jeg har bedt borgmesteren om at tale med Erik Lorenzen, så han hele tiden kan følge med i processen", siger hun. Ifølge viceborgmesteren sætter Erik Lorenzen og partifællen Bendt Olesen sig sammen og finder en udvej.
Det er ikke tilladt bare at sætte to mere fra flertalsgruppen i de ramte udvalg. Der skal være en årsag til at øge antallet af udvalgsmedlemmer og det er den, der skal strikkes sammen. Hos Socialdemokraterne er det Helge Larsens formandspost, som mindretallet vil have. "Flertalsgruppen kan selvfølgelig ikke leve med at miste formandsposten i udvalgene, så borgmesteren går i gang med at løse problemet", siger sundhedsudvalgsformanden Helge Larsen til SønderborgNyt

Fælleslistens vindmølle tur til Sjælland

-Nyt fra byrådet-: 

Opfordret af borger i høringsfasen om temaplanen for vindmøller valgte Fælleslisten at sende en flok af sted til Gislinge, for at høre om Boye Jensen erfaringerne med vindmøller. Boye Jensen, som er medstifter af foreningen naboer til kæmpevindmøller, fortalte engageret og med stor viden om vindmøller. Vi fik en grundig orientering om indholdet i vindmøllebekendtgørelsen, og de problemer der kan være med støjmålinger, støjberegninger og kontrol og tilsyn med overholdelse af de vilkår, der gælder for vindmøllernes opstilling. Det var ikke meningen at inspirationsturen skulle udmønte i en ny drøftelse af for og imod vindmøller, men være medvirkende til hvad vi skal være opmærksomme på, ved opstillingen af kommende vindmøller. Det har været en både spændende og lærerig tur i vindmøllernes tegn,
Med venlig hilsen Fælleslistens repræsentanter, i Gislinge.

Mening om vindmølle opsætning

-Nyt fra byrådet-: 

 

I Fællelisten er der delte meninger om opsætning af vindmøller i Sønderborg kommune. Det er naturligvis et emne, som vi har diskuteret indgående, fordi vi ved at vedtage temaplanen også åbner for mulige gener for de borgere, som bor i nærheden af de møller, som man evt. vil sætte op.

 

Efter at temaplanen er vedtaget, skal byrådet nu sende mere detaljerede planer i høring, og herefter skal man tage stilling til, om der kan udarbejdes en VVM-undersøgelse. Hvis vi når så langt og VVM-undersøgelsen er færdig, skal vi endnu en gang tage stilling til, om der skal opstilles møller i det aktuelle område, så det er altså en lang proces.

 

For at blive klogere på de påvirkninger, som møllerne kan have på naboer, tager en lille gruppe fra Fælleslisten på tur fredag den 18. januar. Turen går til Gislinge ved Holbæk, hvor vi vil overnatte i et hus, som tilhører Boye Jensen, der kæmper imod opsætning af vindmøller. Formålet med turen er IKKE at opnå større enighed om opsætning af møller; men turen kan give os mulighed for at træffe fremtidig beslutninger på et mere kvalificeret grundlag.

Når vi ankommer, vil vi få en kort introduktion af Boye Jensen; men herefter er vi overladt til selv at diskutere. Vejrudsigten for den 18. januar er der naturligvis ikke nogen, som kender; men vi tror på, at vi får en udbytterig tur.

 

 

/Ole 

Problem med Drift af Cafeterierne

-Nyt fra byrådet-: 

 
Af forskellige årsager blev cafeteriedriften i hhv. Ahlmannsparken i Gråsten og Humlehøjhallen i sønderborg i 2012 indstillet. Halinspektørerne har ikke set det muligt at få driften af cafeterierne til at hvile i sig selv, endsige give overskud.
 
Lige siden har vi i Fælleslisten, på mit initiativ, arbejdet på at få genetableret driften af cafeterierne i de 2 haller, således at foreninger og brugere igen kan opleve et rimeligt serviceniveau. I Kultur- og Erhvervsudvalget har vi arbejdet med at etablere og formulere et udbud, der så vidt muligt tilgodeser flere forskellige hensyn. Det vigtigste af disse hensyn er at driften skal hvile i sig selv, og således ikke finansieres af kommunekassen. Ved udvalgets møde den 2. januar 2013 besluttede vi at sende driften af Cafeterierne i udbud. Forinden har der fra flere sider været henvendelser fra interesserede, der gerne vil byde ind på en forpagtning.
 
I fuld enighed besluttede udvalget, at der skal være 4 forskellige hensyn, der vægter ved udvælgelsen af den/de endelige forpagtere.
 
1:  Pris (vægter 40%)
2:  Erfaring (vægter 10%)
3: Åbningstid (vægter 30%)
4: Sundhed og socialt ansvar (vægter 20%)
 
Det er mit håb, at kriterierne vil muliggøre at etablere et rentabelt og tilfredsstillende serviceniveau for brugerne af hallerne i de kommende år.
 
For at læse nærmere om beslutningen kan du læse mere i referatet fra Kultur- og Erhvervsudvalgets møde via dette link: https://polweb.sonderborg.dk/Kultur-%20og%20Erhvervsudvalg/02-01-2013%20Referat%20af%20Dagsorden.aspx?scid={B8C3E945-9633-4EA1-BEE2-FD95BE4634D3}#4
 
Med venlig hilsen/Best regards/Viele Grüsse
Michael Schlüter
Byrådsmedlem Fælleslisten