Fælleslistens vindmølle tur til Sjælland

-Nyt fra byrådet-: 

Opfordret af borger i høringsfasen om temaplanen for vindmøller valgte Fælleslisten at sende en flok af sted til Gislinge, for at høre om Boye Jensen erfaringerne med vindmøller. Boye Jensen, som er medstifter af foreningen naboer til kæmpevindmøller, fortalte engageret og med stor viden om vindmøller. Vi fik en grundig orientering om indholdet i vindmøllebekendtgørelsen, og de problemer der kan være med støjmålinger, støjberegninger og kontrol og tilsyn med overholdelse af de vilkår, der gælder for vindmøllernes opstilling. Det var ikke meningen at inspirationsturen skulle udmønte i en ny drøftelse af for og imod vindmøller, men være medvirkende til hvad vi skal være opmærksomme på, ved opstillingen af kommende vindmøller. Det har været en både spændende og lærerig tur i vindmøllernes tegn,
Med venlig hilsen Fælleslistens repræsentanter, i Gislinge.