Problem med Drift af Cafeterierne

-Nyt fra byrådet-: 

 
Af forskellige årsager blev cafeteriedriften i hhv. Ahlmannsparken i Gråsten og Humlehøjhallen i sønderborg i 2012 indstillet. Halinspektørerne har ikke set det muligt at få driften af cafeterierne til at hvile i sig selv, endsige give overskud.
 
Lige siden har vi i Fælleslisten, på mit initiativ, arbejdet på at få genetableret driften af cafeterierne i de 2 haller, således at foreninger og brugere igen kan opleve et rimeligt serviceniveau. I Kultur- og Erhvervsudvalget har vi arbejdet med at etablere og formulere et udbud, der så vidt muligt tilgodeser flere forskellige hensyn. Det vigtigste af disse hensyn er at driften skal hvile i sig selv, og således ikke finansieres af kommunekassen. Ved udvalgets møde den 2. januar 2013 besluttede vi at sende driften af Cafeterierne i udbud. Forinden har der fra flere sider været henvendelser fra interesserede, der gerne vil byde ind på en forpagtning.
 
I fuld enighed besluttede udvalget, at der skal være 4 forskellige hensyn, der vægter ved udvælgelsen af den/de endelige forpagtere.
 
1:  Pris (vægter 40%)
2:  Erfaring (vægter 10%)
3: Åbningstid (vægter 30%)
4: Sundhed og socialt ansvar (vægter 20%)
 
Det er mit håb, at kriterierne vil muliggøre at etablere et rentabelt og tilfredsstillende serviceniveau for brugerne af hallerne i de kommende år.
 
For at læse nærmere om beslutningen kan du læse mere i referatet fra Kultur- og Erhvervsudvalgets møde via dette link: https://polweb.sonderborg.dk/Kultur-%20og%20Erhvervsudvalg/02-01-2013%20Referat%20af%20Dagsorden.aspx?scid={B8C3E945-9633-4EA1-BEE2-FD95BE4634D3}#4
 
Med venlig hilsen/Best regards/Viele Grüsse
Michael Schlüter
Byrådsmedlem Fælleslisten