Fælleslisten er partiet med 2 erfarne medlemmer i Sønderborg byråd 2013-2017

Det er os som arbejder for dig i byrådet

Send en mail 

Har du spørgsmål til en af vore politikere kan du maile til det enkelte byrådsmedlem eller til en i Fælleslistens bestyrelse.

 

Fælleslistens 2 medlemmer af kommunalbestyrelsen:

 

Aase Nyegaard

 

Augustenborg.

Solsikkevej 6, 6440 Augustenborg, tlf.: 27900218.

Mailadresse: any@sonderborg.dk

 

Viceborgmester i Sønderborg Kommune og medlem af økonomiudvalget.

Medlem af seniorudvalget.

Medlem af Kommunens Vækstråd

Medlem af Grænsetrekanten

Medlem af Sønderjyllands Symforniorkester

Medlem af Sønderborg Havneselvskabs bestyrelse

Medlem af Projekt Zero Fondens bestyrelse

 

Borgmester i Sønderborg Kommune og medlem af økonomiudvalget fra 2010-2014.

Borgmester i Augustenborg Kommune fra 2002 til sammenlægningen af de syv kommuner til ny Sønderborg Kommune i 2010

 

Jeg har tidligere på Danfoss og A’GRAMKOW i Sønderborg haft ansvaret for salg og markedsføring af produktudstyr til bilfabrikker og køleskabsfabrikker over hele verden, samt haft ledelses- og organisationsansvar og deltaget i fusionsprocesser med udenlandske firmaer.

 

Som mor til 3 børn har jeg været medlem af børnehavens bestyrelse og været formand for skolebestyrelsen i 8 år.

 

Medlem af bestyrelsen for Erhvervsklubben i Sønderborg, medlem af bestyrelsen for Erhvervskvinder i Sønderborg. Medlem af Rotary i Nordborg.

 

Mine største ambitioner er at skabe bedste rammer for vægst, udvikling og arbejdspladser i Sønderborg Kommune samt sikre, at vi på alle niveauer har de rigtige uddannelser, så vi kan tiltrække unge mennesker, der vil studere og leve i Sønderborg.

 

Jeg vil bidrage til at styrke nærdemokrati, så samarbejdet mellem politikkere, medarbejdere og borgere er baseret på dialog og kommunikation.

 

Uddannet i Arbejdsmarked og Personalemanegement på Masterniveau. Ligeledes uddannet so tosproglig korrespondent.

 

 

 

Erik Lorenzen

 

Broager

Illervej 21, 6310 Broager, tlf.: 74 44 28 12 og mobilnr. 26817989

Mailadresse:Elo@sonderborg.dk

 

Kommunae hverv:

Formand for Børn og Uddannelse

Medl. af Sundhedsudvalget

Medl. af Landdistriksudvalget

Medl. af Jordkøbsnævnet

Suppl. i Boligkommisionen

 

Andre hverv:

Formand for Iller Vandværk

I repræsentantskabet for Broager Sparekasse

 

 

Bor i Iller på Broagerland.

Jeg er en årgang 1959, add. Landmand og driver et areal på 85ha. med planteavl til salg og foder og et mindre areal med frilandsgrøntsager som sælges ved vejbod.

Har et kviehotel med plads til ca. 200 dyr som for de flestes vedkommende tilbringer sommeren på godt 50 ha., lejet strandeng og vedvarende græsareal, alt med havudsigt.

Har tidligere været mælkeproducent og ansat som fritidsfamilie for børn med særlige behov.

Har været formand for Sønderborg Ungdomsskoles bestyrelse i 8 år.

 

Civil status:

Gift med Joan for 26. år og sammen har vi børnene Lasse på 26, Lars på 24, Line på 22 og Lise på 20.

Fritiden tilbringes sammen med familien og meget gerne i naturen.

 

Politiske mål: Økonomisk ansvarlighed, god og effektiv kommunal service med focus på kerneområderne og borgerne med særlige behov. Ønsker dialog med borgerne i størst mulig omfang.

Vise tillid til medarbejderne, udntte deres faglige kommpetancer og minimere topstyring i kommunen.