Fælleslisten ønsker at give borgerne og Biblioteket i Ulkebøl en chance.

--- Læserbrev ---: 

Det første spadestik til det nye Multikulturhus på havnen er nu taget og dermed også en flytning af hovedbiblioteket fra Kongevej til Havneområdet en realitet om kort tid.

Dybbøl Bibliotek er ikke mere på listen over mulige lukninger og Fælleslisten ønsker ikke heller at lukke Ulkebøl Bibliotek blot fordi der er en lav brugerfrekvens på nuværende tidspunkt. Borgerne i Ulkebøl-området skal have samme mulighed som andre lokalområder, så de kan bevise at biblioteket er en vigtig del af deres hverdag. Men det kræver jo at det er tilgængeligt. Derfor skal biblioteket have etableret selvbetjening som vi har på de fleste andre biblioteker. Vi kan se at dette  øger udlåningen og brugen af biblioteket betydeligt. Hvis samme effekt ikke skulle vise sig  i Ulkebøl som den vi ser andre steder, må vi tage en lukning op til senere overvejelse.
Fælleslisten vil give borgerne og Ulkebøl chancen for at bevise at deres behov for et lokalt bibliotek, ikke er påvirket af et nyt hovedbibliotek på Havnen.
Effektivitetsstrategiens krav på 1 mio. inden for biblioteksområdet kan findes godt findes alligevel. Der er politisk nikket til at det ikke nødvendigvis skal ske ved strukturændringer.
Noget kan hentes ved at biblioteket i Broager flyttes til det kommende medborgerhus. Det sparer drift af de nuværende lokaler og giver sammenhængskraft og synergieffekt ved at have lokalhistorisk forening, bibliotek og foreninger i samme hus.
Mere selvbetjening kan også give en reduktion i den tid der er afsat til bemanding, i de enkelte afdelinger.

På vegne af Fælleslisten

Erik Lorenzen