Budgetforlig

-Nyt fra byrådet-: 

Socialdemokraterne, Slesvigsk Parti, Konservative Folkeparti, Fælleslisten, Enhedslisten, Venstre og Dansk Folkeparti fremlægger hermed fælles politisk budgetforslag vedrørende de økonomiske og indholdsmæssige rammer for Sønderborg Kommunes budget 2016 og overslagsårene 2017-19.

Temaerne i budgetforliget har en meget klar sammenhæng til Byrådets visioner for kommunen. Et samlet Byråd vedtog i 2014 et visionsgrundlag for indeværende byrådsperiode, hvori der peges på tre fyrtårne, otte fokusområder og formuleringen af tre tværgående politikker. Tilsammen både strukturerer og retningssætter visionsgrundlagets elementer Byrådets arbejde, og kan ligeledes genkendes i budgetforliget.

Forliget kan ses via følgende link: /sites/default/files/files/Budgetforlig%20endelig%20version.pdf

 

Aase & Erik