Pressemeddelelse

          

Vores Byrådsmedlemmer i Aase og Erik                                                                                

Et samlet byråd står bag Sønderborg Kommunes nye budgetforlig

Med overskriften ”Det går fremad – en ansvarlig kurs”, indgik byrådets partier onsdag formiddag et budgetforlig, som betyder, at Sønderborg byråd fortsat vil arbejde med en stram økonomisk styring, men også med plads til de visioner, som et enigt byråd har besluttet. Det er første gang, siden kommunalreformen i 2007, at et budgetforlig bakkes op af hele byrådssalen.

Dermed er det Socialdemokraterne, Slesvigsk Parti, Konservative Folkeparti, Fælleslisten, Enhedslisten, Venstre og Dansk Folkeparti, som er med i aftalen og dermed har medvirket til at fastlægge rammerne for Sønderborgs økonomi for perioden 2016 -19.

”Der skal ikke herske tvivl om, at jeg er rigtig, rigtig glad for at det lykkedes os at stå sammen som byråd og få skabt et budgetforlig, som er bredt forankret. Og jeg vil gerne sige tak til alle partierne, som har sat sig til forhandlingsbordet med en åben og konstruktiv tilgang til forhandlingerne, udtaler Sønderborg Kommunes borgmester Erik Lauritzen, der tilføjer, at alle forhandlingsparterne naturligvis har måttet bøje sig og indgå kompromisser.

Med det nye budgetforlig holder byrådet fortsat fuldt fokus på de tre fyrtårne, Destination Sønderborg, Byens Havn og ProjectZero. Samtidig vil man arbejde på at videreudvikle både byrådets særlige indsatsområder, som fx erhverv, kultur og turisme, uddannelse og det aktive medborgerskab.

Borgmester Erik Lauritzen understreger dog, at de kommende års budget rummer en høj grad af usikkerhed på grund af den aftale som Kommunernes Landsforening (KL) indgik med regeringen, ikke mindst i perioden 2017-19 er der usikkerhed om økonomien i landets 98 kommuner. 

”På vores budget vil der i perioden 2017-19 blive behov for at skrue ned på de kommunale anlægsinvesteringer. Samtidig intensiveres arbejdet med den igangværende effektiviseringsstrategi, som skal sikre, at vi optimerer vores ressourcer, uden at gå på kompromis med kvaliteten af den kommunale service”, fortæller Sønderborgs borgmester, der understreger, at man fortsat vil arbejde for at kommunen også fremadrettet vil investere klogt i både mennesker og maskiner.

Fredag d.28.9.2015, klokken 9 afholdte partierne bag budgetforliget pressemøde på Sønderborg Rådhus. Her fik pressen lejlighed til at stille uddybende spørgsmål til aftalen, ligesom selve aftalen og dens indhold her bliv offentliggjort.

Selve aftalen og indholdet, kan ses under fanen "Nyt fra byrådsgruppen"