Kommunens budgetarbejde kører i øjeblikket i højt gear.

Husholdningsbudgettet skal i hus, helst med et så stort flertal som muligt – det giver ro i forvaltningerne og hos politikerne.

Altså burde det være meget ønskværdigt at nå til enighed, vel vidende at det handler om at give noget og få noget andet.

Nu ser vi en socialdemokratisk borgmester beklage sig over en hård styring og en for stram aftale mellem staten og kommunerne. I fjor var det modsat.

Styringen fra staten er – og vil fremover være benhård uanset om der er den ene eller anden regering, der står for oplægget.

Vi kommer i 2017 og i perioden derefter til at modtage færre midler i tilskud fra staten. Dels fordi der skal omprioriteres og dels fordi en masse kommuner, deriblandt Sønderborg, daler i indbyggertal.

Sønderborg har med den politisk godkendte økonomistyring fra sidste byrådsperiode fået styr på økonomien – og den skal vi holde fast i.

Kommunen investerer i øjeblikket mange penge på udvikling for at skabe grobund for nye arbejdspladser, bl.a. på havnefronten.

Investeringer kræver en god økonomi. Fælleslisten er af den overbevisning, at det var et rigtigt træk at lade skatten stige. Det giver os de muskler til udvikling, der er behov for.  

Det ville være ønskeligt, om vi kunne samle kræfterne til gavn for vor egen kommune og ikke bruge dem på at skose det/de partier der har regeringsansvaret.

Det kan vi som Fællesliste. Vi kan uden ført hånd se på den konkrete udvikling og opfordre til et samarbejde om at nå disse mål.

 

John Solkær

Aase Nyegaard

Erik Lorenzen