forskningskonference på Syddansk Universitet i Sønderborg

af Aase Nyegaard

Pressemeddelelse

Nok har krudtrøgen fra Dybbøl lagt sig, og nok har Sergentskolen rømmet kasernen, Sønderborg formår alligevel at gøre sig til midtpunkt for militær interesse. Det sker, når Nato i næste uge i tre dage holder forskningskonference på Syddansk Universitet i Sønderborg og drøfter omstilling til et grønnere forsvar.

Placeringen af konferencen i Sønderborg skyldes i høj grad ProjectZero - Sønderborgs vision om at blive CO2-neutralt område i 2029. Konferencen, der samler militærfolk, erhvervsfolk og forskere, handler om håndtering af både energi, vand og affald – ikke mindst med sigte på militære baser, der ofte er af cirka samme størrelse som Sønderborg by. Når militæret omstilles, har det afsmittende effekt på civilsamfundet, og på konferencen bliver der udarbejdet en håndbog, som alle kan lade sig inspirere af.

Da konferencen i Sønderborg blev planlagt, var forventningen omkring 30 deltagere, men der er tilmeldt 60 fra ni lande. Den meste prominente deltager er USA’s viceforsvarsminister Katherine Hammack, som taler i forbindelse med den officielle middag, der holdes onsdag aften på Sønderborg Slot.

Inden det officielle program begynder tirsdag eftermiddag med taler af blandt andre Sønderborgs viceborgmester, Aase Nyegaard, har deltagerne mulighed for at komme på ZERO Energy-tour i Sønderborg-området, hvor der bl.a. sættes fokus på områdets mange demonstrationsprojekter for energirigtigt byggeri og grøn fjernvarme. Tirsdagen slutter med en tur på Historiecenter Dybbøl Banke, hvor deltagerne får indblik i hvordan man i 1864 førte krig med datidens energiformer, vandforsyning etc.

Stor lokal opbakning

Konferencen er kommet i stand i samarbejde mellem ProjectZero-direktør Peter Rathje og Michael Goodsite, der er professor og institutleder på Teknologi og Innovation på Syddansk Universitet i Odense, men også har en fortid som officer i det amerikanske forvar og i Nato. De foreslog seminaret til Nato på baggrund af deres kendskab til voksende interesse for grøn omstilling i blandt andet det amerikanske militær.

- Også det danske forsvar er meget optaget af grøn omstilling. Forsvaret har ambitiøse klimamålsætninger, udarbejder klimaregnskaber, og anvender i stigende grad solceller, grøn fjernvarme og elbiler, siger Peter Rathje, som derfor glæder sig over fin deltagelse fra områdets mange virksomheder, der beskæftiger sig med grøn teknologi, deriblandt Danfoss, ingeniør Torben Esbensen og klyngeorganisationer som CLEAN. Desuden hjælper blandt andre Fabrikant Mads Clausens Fond, Linak og Sønderborg Kommune med at dække ekstra udgifter i forbindelse med konferencens store deltagerantal.

Mandskab kan skånes

Selv om konferencen har sit fokus på hensynet til klima og miljø, har omstillingen også sikkerhedsaspekter.

For eksempel blev i tusindvis af mennesker dræbt eller såret i bagholdsangreb og på grund af vejsidebomber ved transporten af brændstof til Natos Isaf-styrker i Afghanistan. Da krigen var på sit højeste, blev der hver dag kørt over 1300 tankbiler ud til lejrene, og ifølge en Nato-rapport kostede det syv liter olie at bringe én liter olie ud i felten.

Derfor er det interessant, hvordan de fossile brændstoffer kan udfases, ligesom det for eksempel også er interessant, hvordan solceller kan erstatte batterier, som vejer tungt i oppakningen for soldater på mission.