Godt nytår

Kære Fælleslistemedlemmer

Jeg ønsker jer alle et rigtigt godt nytår og alt det bedste i 2015 for jer og jeres familie. 

Nu er der allerede gået et år i det nye byråd. Fælleslistens to byrådsmedlemmer har arbejdet meget med mange sager og på en konstruktiv måde. Vi er heldigvis ikke bundet af et landspolitisk parti og kan vælge at gøre det, vi synes er bedst for Sønderborg Kommunes borgere. 

Det betød bl.a. at vi ikke kunne være med til at ansætte en ny direktør – årsløn ca. 1.4 mio, da det er meget vigtigt, at så mange beslutninger som overhovedet muligt bliver taget af de enkelte medarbejdere selv. Vi har i Sønderborg Kommune nogle meget dygtige medarbejdere, der kan, hvis de får lov. 

I min borgmesterperiode tog vi fat i at skabe de bedste rammevilkår for erhvervslivet. Vi skal i fremtiden skabe endnu flere private arbejdspladser, det er det, der skal give os den velfærd, som vi ønsker.

Jeg mener derfor, at fremtidens velfærd blandt andet skal sikres ved initiativer, der skaber vækst. Sønderborg skal være en attraktiv erhvervskommune, det eksisterende erhvervsliv skal styrkes og der skal samtidigt gives gode rammer for erhvervslivet, iværksætteriet skal understøttes, så der skabes udvikling, vækst og arbejdspladser. 

Fælleslisten tilkendegav allerede i konstitueringen i november 2013,  at dækningsafgiften for erhvervsdrivende skulle halveres i 2015. Fælleslisten vurderede det meget vigtigt i forbindelse med budgettet for 2015, at få de andre partier i budgetforliget  med på en endnu mere ambitiøs tilgang og således fjerne dækningsafgiften helt allerede fra 2015. Det blev godkendt i byrådet ved budgetvedtagelsen i oktober 2014.

Konstitueringsgrundlaget i november 2013 indeholdt en yderligere satsning på erhvervsudviklingen ved skabelsen af et egentligt erhvervsudvalg, der skal sikre at Sønderborgs store og små virksomheder føler de ligger i et smørhul. Der må ikke være nogle forhindringer i forhold til Sønderborg Kommune. 

I byrådet arbejder vi videre med Project Zero, som på 5 år har skabt 800 arbejdspladser, hotellet på havnen og et resortområde ved Universe på Nordals. Disse tiltag vil tilsammen give mange arbejdspladser inden for turisme- og servicefagene.

Jeg vil sammen med Erik Lorenzen og vores formand John Solkær arbejde for, at vi holder jer alle opdateret med, hvad der sker i byrådet. Gerne et brev hver måned. Samtidig vil vi fortsætte med at holde nogle årlige møder, hvor vi vil invitere jer til at deltage. Giv os også gerne nogle ideer, hvis der er noget I gerne vil have, vi skal arbejde med.

Mange hilsner

Aase Nyegaard, Viceborgmester Sønderborg Kommune