Glædelig Jul & indholdsrigt nytår 2015

Af John Solkær, Formand

 

I ønskes en glædelig jul og et godt og indholdsrigt nytår 2015.

Vi prøver at holde jer orienteret om de vigtigste politiske ting, der sker i vores kommune.

Dagligdagen er for vore to byrådsmedlemmer, Aase og Erik hårdt arbejde med mange møder.

De har begge store poster og gør efter vores mening en stor indsats for os alle. En indsats der afkræver stor respekt.

Aase yder en stor indsats for at gøre kommunen attraktiv for nye arbejdspladser og for at gøre kommunen til en vigtig og effektiv samarbejdspartner for erhvervslivet.

Eriks hovedfokus er børnene og de unges uddannelsesvilkår og at gøre skoler og børneinstitutioner til gode arbejdspladser.  Det lykkes i forhold til mange andre kommuner ganske fint, men det er en stor opgave i disse år med store reformer og forandringer i det hele taget.

De lever begge fint op til Fælleslistens fokus på udvikling og tryghed.

 

Fælleslistens sidste store indsats var vore høringssvar til ”Byliv og infrastruktur” som har været i høring.

I har kunne læse vores forslag ved at åbne linket i det sidste medlemsbrev.

Udvalget havde et godt og afklarende møde med formanden for teknik og Miljø, Frode Sørensen og vejchef, Thomas Jaap.

Det ser ud til at alle ensretninger, undtagen Rosengade, bliver taget af bordet. Ligeledes tror vi på, at der bliver lavet en separering af cykeltrafikken så den kommer til at forløbe på mere sikre veje/stier

Vi tror også på en styrkelse af Rønhavepladsen og dette område.

En svær nød at knække bliver Sdr. Havnegade, idet den jo samtidig med at være restaurationsgade også er en vigtig fordelingsvej for trafikken til og fra slot, teater og hotel m.m.

Alt i alt havde vi et godt møde med ovennævnte som fandt vores høringssvar konstruktivt og løsningsorienteret. Vi må så følge det videre forløb, som sikkert bliver langvarigt. Men herfra skal lyde en anerkendelse for viljen til at lytte aktivt til borgernes meninger. Demokrati kan være besværligt, men det giver de bedste løsninger.

Vi håber, I vil være gode ambassadører for Fælleslistens politiske arbejde og omtale det blandt venner og bekendte, så vi kan få vores styrke fra før valget tilbage igen – og gerne flere medlemmer.

Til slut de bedste jule – og nytårshilsener fra hele bestyrelsen.