Godt nytår

Kære Fælleslistemedlemmer

Jeg ønsker jer alle et rigtigt godt nytår og alt det bedste i 2015 for jer og jeres familie. 

Nu er der allerede gået et år i det nye byråd. Fælleslistens to byrådsmedlemmer har arbejdet meget med mange sager og på en konstruktiv måde. Vi er heldigvis ikke bundet af et landspolitisk parti og kan vælge at gøre det, vi synes er bedst for Sønderborg Kommunes borgere. 

Det betød bl.a. at vi ikke kunne være med til at ansætte en ny direktør – årsløn ca. 1.4 mio, da det er meget vigtigt, at så mange beslutninger som overhovedet muligt bliver taget af de enkelte medarbejdere selv. Vi har i Sønderborg Kommune nogle meget dygtige medarbejdere, der kan, hvis de får lov. 

I min borgmesterperiode tog vi fat i at skabe de bedste rammevilkår for erhvervslivet. Vi skal i fremtiden skabe endnu flere private arbejdspladser, det er det, der skal give os den velfærd, som vi ønsker.

Jeg mener derfor, at fremtidens velfærd blandt andet skal sikres ved initiativer, der skaber vækst. Sønderborg skal være en attraktiv erhvervskommune, det eksisterende erhvervsliv skal styrkes og der skal samtidigt gives gode rammer for erhvervslivet, iværksætteriet skal understøttes, så der skabes udvikling, vækst og arbejdspladser. 

Fælleslisten tilkendegav allerede i konstitueringen i november 2013,  at dækningsafgiften for erhvervsdrivende skulle halveres i 2015. Fælleslisten vurderede det meget vigtigt i forbindelse med budgettet for 2015, at få de andre partier i budgetforliget  med på en endnu mere ambitiøs tilgang og således fjerne dækningsafgiften helt allerede fra 2015. Det blev godkendt i byrådet ved budgetvedtagelsen i oktober 2014.

Konstitueringsgrundlaget i november 2013 indeholdt en yderligere satsning på erhvervsudviklingen ved skabelsen af et egentligt erhvervsudvalg, der skal sikre at Sønderborgs store og små virksomheder føler de ligger i et smørhul. Der må ikke være nogle forhindringer i forhold til Sønderborg Kommune. 

I byrådet arbejder vi videre med Project Zero, som på 5 år har skabt 800 arbejdspladser, hotellet på havnen og et resortområde ved Universe på Nordals. Disse tiltag vil tilsammen give mange arbejdspladser inden for turisme- og servicefagene.

Jeg vil sammen med Erik Lorenzen og vores formand John Solkær arbejde for, at vi holder jer alle opdateret med, hvad der sker i byrådet. Gerne et brev hver måned. Samtidig vil vi fortsætte med at holde nogle årlige møder, hvor vi vil invitere jer til at deltage. Giv os også gerne nogle ideer, hvis der er noget I gerne vil have, vi skal arbejde med.

Mange hilsner

Aase Nyegaard, Viceborgmester Sønderborg Kommune

Glædelig Jul & indholdsrigt nytår 2015

Af John Solkær, Formand

 

I ønskes en glædelig jul og et godt og indholdsrigt nytår 2015.

Vi prøver at holde jer orienteret om de vigtigste politiske ting, der sker i vores kommune.

Dagligdagen er for vore to byrådsmedlemmer, Aase og Erik hårdt arbejde med mange møder.

De har begge store poster og gør efter vores mening en stor indsats for os alle. En indsats der afkræver stor respekt.

Aase yder en stor indsats for at gøre kommunen attraktiv for nye arbejdspladser og for at gøre kommunen til en vigtig og effektiv samarbejdspartner for erhvervslivet.

Eriks hovedfokus er børnene og de unges uddannelsesvilkår og at gøre skoler og børneinstitutioner til gode arbejdspladser.  Det lykkes i forhold til mange andre kommuner ganske fint, men det er en stor opgave i disse år med store reformer og forandringer i det hele taget.

De lever begge fint op til Fælleslistens fokus på udvikling og tryghed.

 

Fælleslistens sidste store indsats var vore høringssvar til ”Byliv og infrastruktur” som har været i høring.

I har kunne læse vores forslag ved at åbne linket i det sidste medlemsbrev.

Udvalget havde et godt og afklarende møde med formanden for teknik og Miljø, Frode Sørensen og vejchef, Thomas Jaap.

Det ser ud til at alle ensretninger, undtagen Rosengade, bliver taget af bordet. Ligeledes tror vi på, at der bliver lavet en separering af cykeltrafikken så den kommer til at forløbe på mere sikre veje/stier

Vi tror også på en styrkelse af Rønhavepladsen og dette område.

En svær nød at knække bliver Sdr. Havnegade, idet den jo samtidig med at være restaurationsgade også er en vigtig fordelingsvej for trafikken til og fra slot, teater og hotel m.m.

Alt i alt havde vi et godt møde med ovennævnte som fandt vores høringssvar konstruktivt og løsningsorienteret. Vi må så følge det videre forløb, som sikkert bliver langvarigt. Men herfra skal lyde en anerkendelse for viljen til at lytte aktivt til borgernes meninger. Demokrati kan være besværligt, men det giver de bedste løsninger.

Vi håber, I vil være gode ambassadører for Fælleslistens politiske arbejde og omtale det blandt venner og bekendte, så vi kan få vores styrke fra før valget tilbage igen – og gerne flere medlemmer.

Til slut de bedste jule – og nytårshilsener fra hele bestyrelsen.

 

Spændende besøg i Sønderborg

                       

Haiyans borgmester med en stor delegation i Sønderborg. Jeg fortalte dem om Frank Gehrys masterplan, Iværksætterfabrikken med de mange spændende nye projekter, Videnshuset med tre virksomheder, Telebilling, Rambøll og KPMG, Rensningsanlæg og Sønderborg Forsyning med Sonforce uddannelses- og læringssted for børn og unge. Her kan de lære alt om affald og affaldshåndtering. Vi sluttede på Produktionsskolen, hvor skoleleder Kirsten som altid beredvilligt fortalte om skolens bygning og indhold. Delegationen var begejstret for det de så. De udtrykte faktisk aftenen før til spisningen, at Sønderborg var som en del af et eventyr.

Starten på aftalen blev etableret, da jeg i foråret 2013 havde besøg af 1. sekretæren fra Haiyan, som er et niveau over borgmesteren. Haiyan er meget dynamisk og de er i fuld gang med at etablere en 1,5 km lang gade og en bygning på en bæredygtig måde ved hjælp af Sønderborg virksomheder.

Aase Nyegaard, Viceborgmester

Hjemmeside genåbnet

John Solkær, Formand

 

Kære læser af vores genåbnede hjemmeside.

Så er det tiden at fortælle lidt om det, vi har gang i og hvilke tanker vi gør os om fremtiden.

Vi beklager, at hjemmesiden ikke er åbnet for lang tid siden; men tekniske problemer og en ferieperiode har forsinket denne.

Under valgkampen havde vi, som I ved, også en hjemmeside , kun med valgnyheder. Den dide bliver lukket og vores gamle side: www.ListeL.dk er nu aktiveret på ny. Her vil I, som sædvanlig, kunne følge Fælleslisten i bredere form i tekst og billeder. Det lykkedes at få Andy Poulin til at være ansvarlig for siden, det er bestyrelsen meget glad for.

Efter et skuffende valgnederlag og oveni H.C.Nielsens pludselige død stod vi i et vacuum, hvor det var svært at komme videre. Vi savner H.C. meget; men vi arbejder videre i hans ånd for at rette op igen. Vi vil altid mindes ham som den retlinede og gode kammerat, han var.

Den nye bestyrelse har konstitueret sig med undertegnede som formand - Gitte Uttrup fik pr. august nyt arbejde på en skole i Vejle og har måttet sigebestyrelsesarbejdet fra som næstformand og sekretær - Marianne Høi er stadig kasserer. Det betyder, at foreningens suppleant, Erik Krogh er trådt ind i bestyrelsen. Leif Hansen er kommet i bestyrelsen i stedet for Søren Muusmann, der er stoppet, fordi han rejser bort fra byen en tid. Bestyrelsen konstituerer sig med ny næstformand og sekretær her i oktober måned.

Vi fortsætter på facebook, også med en ny hjemmeside: www.facebook.com/faelleslistensoenderborg. Her vil vi, i kort form, forholde os til de aktuelle politiske spørgsmål fra Sønderborg kommune og andre aktuelle spørgsmål.

På hjemmesiden: www.ListeL.dk vil vi male med en bredere pensel og håber, det bliver en dynamisk side, hvor læsere og medlemmer er velkomne til at blande sig.

Aase Nyegaard og Erik Lorenzen gør et godt stykke arbejde i byrådet og har begge fået indflydelsesrige poster ( kan ses under fanen:Hvem er vi \ Politikerne) hvor de præger deres områder med overblik og erfaring.

 

På gensyn på Fælleslistens hjemmeside

Pages

Subscribe to Front page feed