Detbatindlæg

Lokalområderne og overordnede værdier

--- Læserbrev ---: 

 
Udlægning af teksten
 
Jeg er glad for, at Erik Lauritzen og jeg er enige om støtten til lokalområderne. Nogle gange må det
være sådan – også i politik – at man er enige om de overordnede værdier, mens overbevisningerne
og de muligheder, vi får øje på, er vidt forskellige.
 
Da vi gik til valg for næsten fire år siden, var vilkårene nogle andre. Vi er så at sige blevet overhalet
indenom af virkeligheden og de realiteter, der er en del af en løbende udvikling. Prognoser viser, og
aktuelle tal understøtter, at børnetallet falder drastisk.
 
Vi gik også til valg på at føre en ansvarlig økonomisk politik. Det betyder, at faldende børnetal
medfører en tilpasning af driften. Den tilpasning kan gøres på forskellig vis. Vi har valgt at lukke
skoler, og det står vi ved. Vi er nu i gang med at opfylde en del af målene for Fremtidens Skole. Der
bliver tilført knap 9 mio. til folkeskolen, som blandt andet skal bruges til at sikre en øget inklusion
og arbejdet med positiv psykologi, endnu bedre læring omkring it samt forbedring af elevernes
mulighed for at tilegne sig fremmedsprog.
 
Et enigt byråd vedtog budgettet for 2013og overslags årene, og man kan af tallene tydeligt læse,
at vores økonomiske udfordringer - nærmest med terrier-agtig stædighed - bider os i haserne. Det
ansvar vil vi fortsat tage på os og være med til at træffe - også de upopulære - beslutninger, som på
længere sigt vil være til gavn for den samlede kommune.

Forebyggelse er vejen frem

--- Læserbrev ---: 

 
For nylig var der en historie i dagspressen om, hvordan man i England nu tilbyder og foretager
fedmeoperationer på børn. Udviklingen er skræmmende.
 
Derfor er jeg ekstra glad for og stolt over at være en del af et stærkt og innovativt lokaldemokrati.
 
I Sundhedsudvalget har vi for nylig sat et fremsynet og forskningsbaseret projekt i gang omkring
overvægtige børn. Oplægget tog afsæt i børn og unge, det vil sige arbejde via sundhedsplejen, i
daginstitutionerne og folkeskolen. Flere af udvalgets medlemmer bragte nyere forskningsresultater i
spil og skabte derved grundlag for en bredere debat.
 
Resultatet blev, at fokus fremadrettet skal være på børn fra 0-5 år, idet forskningen viser, at
indsatsen her fremviser rigtig gode effekter. Derudover handler en stor del af indsatsen om
at interagere med familierne, idet primært moren er den vigtigste medspiller også i denne
sammenhæng.
 
Mange tak for debatten og det fine samarbejde.

Der bliver talt en del om sammenhængskraften i landsbyerne Læserbrev

--- Læserbrev ---: 

Der bliver talt meget om sammenhængskraften de landsbyer, hvor strukturtilpasninger har medført
skolelukning. En del landsbyer fortsætter med at være aktive, rekreative og nyskabende – vel
nærmest på trods af skolelukninger – hvis vi skal lytte til eksperterne. Min overbevisning er, at det
ikke er skolen, men beboerne der skaber landsbyens liv.
 
Et tydeligt eksempel på det er Avnbøl/Ullerup Landsbylaug, som i samråd med andre gode, lokale
kræfter har fundet nogle ideer til, hvordan fremtiden kan tegne sig for Bakkensbro Skole. Et godt
initiativ som vil blive præsenteret for lokalbefolkningen og byrådspolitikerne den 19. marts i
forbindelse med en i forvejen planlagt fællesspisning.
 
Måske ønsker de, at bevare gymnastiksal, omklædning samt Bakkehuset med tilhørende
klasselokaler. Måske anlægge en krolfbane, opsætte bænke samt etablere en større legeplads.
 
Fælleslistens drøm er, at der skabes et godt sted at mødes og gode aktivitetsmuligheder, så alle
stadig kan komme hinanden ved – også der ude på landet.

Vi både kan og vil samarbejde.

--- Læserbrev ---: 

 

 

Erik Lauritzen skriver d. 23 okt. at vi skal give samarbejdet en chance. Og selvfølgelig skal vi det.  Vi er fem politiske grupper der har haft et godt, ligeværdigt og velfungerende samarbejde i tre år og nu er I (socialdemokraterne ) blevet en del af dette samarbejde i kommende budgetår. Derfor undrer det mig at se en af dine gruppefæller Niels Ole Bennedsen kører valgkamp og pudser glorien om hvor dygtige og ansvarlige I selv synes I er. Flertalsgruppen har ikke omprioriteret i de seneste års budgetter fordi vi synes det er sjovt, men fordi det har været nødvendigt at frigøre midler på nogle områder, for at tilgodese andre der er under økonomisk pres. I havde været nødt til nøjagtig samme handling, hvis ikke I lige sad  i opposition.  Samlet set, er der ikke de seneste år sket nedskæringer og besparelser i servicen til borgerne som det påstås,  men derimod er den samlede service udvidet, både til eksisterende tiltag men også nye opgaver der er pålagt os.

Og ja der er store udfordringer i fremtidens budgetter. Fakta er bare at jeres deltagelse i budget 2013 ikke har gjort de økonomiske udfordringerne mindre. Vi vil også gerne gøre folk glade, hvis vi har råd til det.

”Vi finder vejen frem – sammen”  men gem nu valgkampen til næste år.Vi både kan og vil samarbejde.

 

Erik Lauritzen skriver d. 23 okt. at vi skal give samarbejdet en chance. Og selvfølgelig skal vi det.  Vi er fem politiske grupper der har haft et godt, ligeværdigt og velfungerende samarbejde i tre år og nu er I (socialdemokraterne ) blevet en del af dette samarbejde i kommende budgetår. Derfor undrer det mig at se en af dine gruppefæller Niels Ole Bennedsen kører valgkamp og pudser glorien om hvor dygtige og ansvarlige I selv synes I er. Flertalsgruppen har ikke omprioriteret i de seneste års budgetter fordi vi synes det er sjovt, men fordi det har været nødvendigt at frigøre midler på nogle områder, for at tilgodese andre der er under økonomisk pres. I havde været nødt til nøjagtig samme handling, hvis ikke I lige sad  i opposition.  Samlet set, er der ikke de seneste år sket nedskæringer og besparelser i servicen til borgerne som det påstås,  men derimod er den samlede service udvidet, både til eksisterende tiltag men også nye opgaver der er pålagt os.

Og ja der er store udfordringer i fremtidens budgetter. Fakta er bare at jeres deltagelse i budget 2013 ikke har gjort de økonomiske udfordringerne mindre. Vi vil også gerne gøre folk glade, hvis vi har råd til det.

”Vi finder vejen frem – sammen”  men gem nu valgkampen til næste år.

 

 

Troen fejler ikke noget, men hukommelsen og økonomisk forståelse svigter hos socialdemokraterne.

--- Læserbrev ---: 

Niels Ole Bennedsen skriver d. 12 okt. at den ny regering har æren for at budget 2013 ikke var så problematisk. Mig bekendt er  blok-tilskuddet til kommunerne reduceret  med ca. 2 mia. i forhold til aftalen for 2012. Hvis ikke flertalsgruppen havde omprioriteret i de seneste 2 års budgetter,  havde vi ikke været i den rimelig lette situation i år. Du skriver at flertalsgruppen har tømt kassen de sidste tre år.  En BDO rapport lige efter kommunalvalget viste at kassen allerede var tom og at kommunen ikke havde en bæredygtig drift, da I afleverede borgmesterkæden. Det har vi prøvet at rette op på, I har desværre ikke ønsket at deltage. Du er stolt over jeres nye borgmesterkandidat og hans evner til at samarbejde bredt. Hvis ikke vi i flertalsgruppen havde ønsket at samle byrådet om kommende års budget og dermed prøvet den socialdemokratiske gruppes vilje til at prioritere kommunens økonomiske udfordringer, så har vi flertallet og kunne have gjort det selv. Du nævner måske nødvendige besparelser på op til 100 mio. de kommende år. Et kommunalvalg, et nyt flertal og socialdemokratisk fokus kan rette op på en fornuftig måde ( læs skattestigning), det er så den lette løsning.  Efter den socialdemokratiske gruppe har fået indflydelse på budgettet, tømmes kassen frem mod 2016 for yderligere 120 mio.  Dette  kunne have været undgået,  hvis I havde støttet flertalsgruppens  budgetoplæg, eller i det mindste kommet med alternative budgettilpasninger, i stedet for blot at dele gaver ud.

 

ved at falde bagover af beundring i sit læserbrev

--- Læserbrev ---: 

Niels Ole Bennedsen er i sit læserbrev den 12. okt. ved at falde bagover af beundring for Erik Lauritzen, sin egen og Socialdemokraternes præstation i forbindelse med budgetforliget. Et forlig, der mere er udtryk for våbenhvile end et retningsvisende og fremtidsorienteret budget, der grundlæggende tager fat om de udfordringer, den kommunale økonomi står overfor. Hvis det er toppen af præstationsevnen, har Socialdemokraterne ikke kun landspolitiske udfordringer.

 

NOB påstår flere steder, at Socialdemokraterne efter næste valg garanterer en sund økonomi i Kommunen. Men de har jo endnu ikke på ét eneste tidspunkt vist, at de er økonomisk ansvarlige. Flertalsgruppen overtog et fallitbo, og har gennem meget hårde prioriteringer igennem de foregående 2 år skabt grundlaget for en sund økonomi. Hvis disse prioriteringer ikke var sket (og Socialdemokraterne ville altså ikke være med til at gennemføre dem) ville den af Erik Lauritzen refererede tur ud over afgrunden allerede være sket.

 

Flertalsgruppen, med Borgmesteren i spidsen, har brugt de første 2 budgetter til at tilpasse økonomien til vores ydeevne. Det har bl.a. betydet, at der er ryddet op på systematisk underbudgettering på handicapområdet, det har betydet, at folkeskolen fra sommeren 2013 årligt får tilført 18 mio. kr. i kvalitetsløft (socialdemokraterne stemte imod), og det har betydet, at der er sket administrative tilpasninger.

 

Der er ført en ansvarlig økonomisk politik fra 2010 til nu.

 

Derfor er det uhyggeligt, at læse at Socialdemokraterne håber, det får en ende efter næste valg. Hvis A får magt som de har agt er afgrunden nemlig lige foran os.

 

Vh/Michael

 

Jepsens dårlige håndværk til byrådsmødet

--- Læserbrev ---: 

 

Elendigt referat 

For at præcisere Holger Jepsens dårlige håndværk  til byrådsmødet.

Jeg sagde: Der findes ingen undersøgelser, der viser en højere sygdomsfrekvens eller dødelighed hos de ældre ved 3 ugers rengøring frem for 2 ugers rengøring.

Og her kommer så det vigtigste: Min kommentar var et svar til Anita Kjøng Rasmussen, der kom med et udsagn om netop dette. Ikke noget som tillægger det ene eller det andet nogen holdningsværdi. Det fremgår klart af mine efterfølgende kommentarer på mødet. Jeg svarer som jeg gør, fordi Anitas argumenter er udokumenterede. Journalisten er (igen) unuanceret.

Jeg stemte i øvrigt for budgettet.

Med den retorik, som Socialdemokraterne bruger om at pengene fosser ud af kassen, forstår jeg i øvrigt ikke at deres Borgmesterkandidat kan udtale, at han er ligeglad med de penge der nu igen skal bruges til visitering. Sidst var det 2,5 mio. Ved revisiteringen formentlig et lidt mindre beløb. Hvordan kan manden tale stolpe op og stolpe ned om udfordringer, og så blive ved med at bruge dine og mine  penge? Og være ligeglad?

Socialdemokraternes sukkeri  kan jeg leve med – de har meget at sukke over…

Til slut: Hvis JVs udsendte havde orket at overvære hele byrådsmødet, var han blevet vidne til flere andre interessante debatter. Men han fik sin overskrift så tidligt, at han ikke synes at resten af dagsordenen var interessant – gad vide om de berørte i disse sager er enige i det? Og spar mig omkring deadline, Morten Jacobsen. Klokken var knap 19 da budgetdebatten var slut.

 

Jeg er så glad for min cykel….

--- Læserbrev ---: 

Jeg er så glad for min cykel…. smiley

Sønderborg er i gang med at vedtage en cykel-handleplan, etablere ramblaen, blive 
Co2-neutrale og udvikle sig til en til stadighed aktiv turistkommune.
Derfor vil jeg til næste møde i Kultur og Erhverv, foreslå, at vi investerer i nogle 
cykler, vi kan stille til rådighed for turister og borgere i Sønderborg Kommune. Det 
har man med succes gjort i mange andre byer, så hvorfor ikke i Sønderborg?
Bycyklerne vil harmonere med alle vores målsætninger, som jeg har nævnt ovenfor. 
Og samtidig vil det ikke være forbundet med store udgifter, da vi kan sælge reklamepladser på cyklerne. Princippet er enkelt, og det samme som en indkøbsvogn; du
putter tyver i, og så er du køreklar. og når du er færdig med cyklen, afleverer du den 
et andet sted i byen, og får din tyver igen. Vigtigt er det, at cyklerne er placeret 
centrale steder i byen, som vi ved er godt besøgt. Det kan f.eks. være Alsion, havnen, 
slottet, centrum og ved ramblaen.
 
 
Bjarke Valeur Rasmussen
Byrådsmedlem

Pages