Detbatindlæg

Vi skal skabe ro

--- Læserbrev ---: 

17. juni 2014 af John Solkær

 

Som optakt til medsendte meddelelte pressemeddelelse fra kommunen, har Aase Nyegaard følgende bemærkning

Vi skaber ro for medarbejdernes skyld og fordi det er bedst for Sønderborg Kommunes borgere. Byrådet skal bruge tiden på at skabe udvikling i Sønderborg og ikke bruge tiden på politisk fnidder.

Vi har brug for aat alle byrådspolitikkere tager ansvar, har ejerskab til sagerne og vil gøre en uvurderlig indsats for at gøre det endnu bedre at leve og bo i Sønderborg Kommune.

Derfor er jeg meget glad for, at vi alle har gjort en stor indsats for at opnå enighed om ændringen af organisationen og ikke mindst, at vi IKKE udvider direktionen med endnu en direktør. Det er ikke nødvendigt, da vi har mange dygtige medarbejdere, der både har kompetencer og tager stort ansvar.

 

Pressemeddelelse:

Vigtigt med enighed om ny organisation i Sønderborg Kommune.

På byrådsmødet den 25. juni besluttede flertalsgruppen i byrådet i Sønderborg Kommune (A, S, L, C, Ø) at gennemføre en organisationsændring, som bl.a. vil udvide direktionen med et medlem.

Samme dag blev en af kommunens direktører, Michael Holst, ansat som kommunaldirektør i Fredericia Kommune. Efterfølgende har mindretalsgruppen V og DF opfordret borgmesteren og flertalsgruppen til at genoverveje beslutningen om at udvide direktionen.

Med henblik på at sikre fuld politisk opbakning til organisationen og strukturen har borgmesteren og flertalsgruppen imødekommet mindretalsgruppen, og der er indgået aftale om, at direktionen ikke udvides. Det betyder, at forvaltningsområderne fremadrettet fortsat fordeles på en direktion bestående af en kummunaldirektør og fire direktører.

Det er vigtig for mig og flertalsgruppen, at det er et samlet byråd, som bakker op om den nye organisationsstruktur. Derfor har vi i forlængelse af, at direktør Michael Holst har opsagt sin stilling, genovervejet situationen.

Jeg er glad for udsigten til, at vi kan lande denne sag i enighed, udtaler borgmester Erik Lauritzen (S).

I Venstre er politisk ordfører Peter Hansen tilfreds med aftalen om ikke at udvide direktionen og positiv over for borgmester Erik Lauritzens ambition om, at et samlet byråd skal stå bag den nye organisation.

Vi er tilfredse med, at borgmesteren og flertalsgruppen har lyttet til vores kritik, og vi vil gerne bakke op om vores direktion og hele organisationen, udtaler Venstres politiske ordfører, Peter Hansen.

Organisationsændringerne vedrører sundhed, socialområdet, ældre og arbejdsmarked, teknik og miljø samt uddannelsesområdet fastholdes som vedtaget på byrådsmødet den 25. juni, mens der henover sommeren vil blive arbejdet på at tilpasse organisationsstrukturen i forhold til den stratetiske forankring af erhvervs- og kulturområdet.

Erhverv og kultur og regional udvikling er områder, som er meget høj prioriteret i byrådet. Derfor er det vigtigt, at vi sikrer, at disse tre områder bliver organiseret på en måde, som sikrer, at de får den stratetiske forankring af erhvervs- og kulturområdet.

Erhverv og kultur og regional udvikling er områder, som er meget høj prioriteret i byrådet. Derfor er det vigtigt, at vi sikre, att disse tre områder bliver organiseret på en måde, som sikrer, at de får den stratetiske gennemslagskraft, som de skal have. Og det arbejde er vi i fuld gang med, forsikrer Erik Lauritzen.

Primo august forelægger borgmester Erik Lauritzen forslag til endelig drøftelse med alle byrådets grupper med henblik på, at den samlede organisering kan godkendes på byrådsmødet den 3. september med hele byrådets opbakning.

 

For yderligere information:

Erik Lauritzen (S), borgmester, Sønderborg Kommune: Mob:27 90 02 06

Peter Hansen (V), politisk ordfører: Mob: 27 90 02 26

Venlig hilsen

Martin Skovmand,

kommunikationschef 

Ændringer i den kommunale administration

--- Læserbrev ---: 

20.juni 2014 af John Solkær

 

Det er på sin plads at vurdere om en virksomhed har den rigtige styring og organisation, således også en kommune.

Debatten i den sidste måned, giver imidlertid det indtryk, at ønsket om en organisationsændring er vigtigere end at bruge den nødvendige tid på at analysere og konkludere.

Vi skal have den mest optimale administration med focus på borgeren. 

De fleste høringssvar vurderer, at forslagene mangler overskuelighed - og at de hastes igennem.

Interesserede borgere må ligeledes kunne vurdere, hvad der sker.

Giver en ændring mere tværgående samarbejde til gavn for sagsbehandlingen og smidigheden over for den enkelte borger? Får vi mere smidige sagsgange? - er borgeren i centrum?

Det nye byråd har fået flere stående udvalg - det kræver naturligvis en vurdering af, om hvordan de skal betjenes af forvaltningerne.

Giv Jer tid til at tænke mulighederne igennem, før i handler. Hvad der kan forklares kan også forsvares. 

Fra 4 til 5 forvaltninger

--- Læserbrev ---: 

9. juni 2014, af Gitte Uttrup
I dagens JydskeVestkysten kan vi læse, at der nu bliver arbejdet med at ændre forvaltningsstrukturen i Sønderborg Kommune.
Der er et ønske om at ændre fra fire til fem forvaltninger.
Det kan der være mange grunde til - og borgmesteren nævner, "at forvaltningerne er for belastede til at kunne servicere udvalgene, sådan som jeg gerne vil have det".
Gad vide om det er det samme som at servicire borgerne bedre, smidiggøre sagsgangene og i det hele taget være endnu mere på forkant med de udfordringer kommunen løbende møder?

Foreningshuset i Avnbøl / Ullerup godkendt

--- Læserbrev ---: 

5. juni 2014, John Solkær, Formand

 

Foreningshuset i Avnbøl / Ullerup godkendt i byrådet.

Et enigt byråd godkendte i aftes, at Bakkensbro Skole fra 1. august etableres som forenings- og kulturhus.

Nedturen efter skolelukningen er nu erstattet af en smule optimisme.

Fælleslisten har siden før valget arbejdet aktivt på, at der skulle skabes rammer, så områdets befolkning vedvarende får rammer til deres aktiviteter for mulige nye tiltag. Det er nu lykkedes.

Det lokale Landsbylaug glæder sig meget over de nye muligheder, det giver befolkningen.

Skolens størrelse giver også udefra kommende foreninger muligheder for at etablere sig i nogle af lokalerne, f.eks. Nydamselvskabet, der kan bruge nogle af faciliteterne, heriblandt sløjdsalen til deres vintersysler.

En stor oprejsning for et landdistrikt og heldigvis med hele byrådets støtte.

Læren er, at hvis der trækkes på samme hammel, kan vi få ting til at ske og stadigvæk etablere stærke lokalsamfund med fællesskab, nærhed og overskuelighed.

Facebook kan bruges til mange ting .....

--- Læserbrev ---: 

24.maj 2014, John Solkær, formand

Facebook kan bruges til mange ting ....

I disse dage kan vi se billeder af lokalpolitikkere, der er til KL's sociale topmøde i Ålborg. Det er dejligt at opleve, at de har det engagement, der skal til for at deltage i disse fælles arrangementer. Det kunne formentlig være en god ide', hvis de side om side med billederne på Facebook af cafelivet og aftenens rødvin fik noget om, hvad de rent faktisk var optaget af på de forskellige workshops eller hvilke gode ideer, de fik med hjem fra de dygtige oplægsholdere.

Vores brandværn er optimeret

--- Læserbrev ---: 21.maj 2014, John Solkær, formand

I Sønderborg Kommune har vi allerede optimeret vores brandværn, så de lever op til de kriterier, de skal. Hvor ville det være befriende, hvis Christiansborg ikke hele tiden vil blande sig i og detailstyre opgaveløsningen.

Når pris, opgaveløsning og tilfredshed går hånd i hånd, så bliver det da ikke meget bedre.

Fælleslisten følger den økonomiske politik

--- Læserbrev ---: 


Erik Lorenzen skriver:

Venstre prøver  i flere  medier  at miskreditere Fælleslisten for at følge den økonomiske politik som er vedtaget af et enigt Byråd ( og dermed også af Venstre). Ikke brugte økonomiske midler skal som altid  i kassen. Dette gælder også de 14,7 mio. som er tilbage når de værste følger af lockouten er kompenseret. Fælleslisten havde gerne set at alle pengene var brugt i folkeskolen, men som lærerlønninger i april måned. Venstre stod fuldt bag den uforsonlige linje som KL kørte i forhold til lærerne, både lokalt og  landspolitisk. Holdningen var, at nu skulle lærerne en gang for alle bankes på plads. Der skulle ikke indgås noget kompromis. Der var kun en løsning, et diktat fra oven, lig med det regeringsindgreb KL havde i baghånden.

Nu er den nye folkeskolelov vedtaget og vi kender nogle af de tiltag der er nødvendige i den forbindelse. Det kunne være etablering af lærerarbejdspladser på skolerne og andre  tiltag, der kan  genskabe lærernes tillid og arbejdsglæde.

Disse ting eller andre delelementer af den ny folkeskolelov der på fornuftig vis og som der alligevel skal investeres i, støtter Fælleslisten fuldt ud. Men det skal være som konkret beskrevne sager på BUU dagsorden. Om det så er 5, 10 eller 15 mio., det tager vi i Fælleslisten  stilling til, når sagerne kommer frem.

Ikke som Venstre der prøver at høste billige point ved bare at sige, at alle pengene skal blive inden for skoleområdet uden at kende formålet.

Vi bliver nødt til at forbedre vores politiske arbejdsklima

--- Læserbrev ---: 

Erik skriver.

 

Nu synes jeg nok, at der er nogle der er ved at overskride grænsen for hvordan vi omtaler og behandler hinanden på den politiske arena. Godt nok er det et valgår og nogle personer har brug for at markere sig i den offentlige debat. Men Tommy Prokopeks personlige angreb på Stephan Kleinschmidt i dagens JV er ganske enkelt for meget.  Jeg hverken kan eller vil forsvare kulturudvalgsformanden og hans  handlinger, men  på seneste Byrådsmøde har han i fuld offentlighed lagt sig ned og erkendt at der ikke var politisk bevilling for ansættelsen af to medarbejdere i sekretariatet. Som i nattelivets kontroverser forsættes der nu ved at sparke på en mand der ligger ned. Det er uværdigt og fremmer ikke det politiske arbejdsklima vi alle gerne vil forbedre. Der vil være nogle der er nødt til at  samarbejde efter næste valg og hvis dette er tonen kan jeg da godt blive lidt bekymret.

Tak for fantastisk iderigdom

--- Læserbrev ---: 

 
Borgmester i Sønderborg Kommune, Aase Nyegaard, Solsikkevej 6, Augustenborg, skriver:
 
Det var en trist dag, da beslutningen om at flytte Sergentskolen fra Sønderborg Kaserne blev truffet.
Det forekommer stadig helt uvirkeligt, at Folketinget og Forsvaret ikke kan se værdien i at bevare en
moderne skole med en uddannelse af høj kvalitet et sted i Danmark, hvor staten i forvejen har underskud
af arbejdspladser, og hvor opbakningen til de unge mennesker er helt enestående. Hver dag dukker
begivenheder op, hvor vi står i planlægningen og savner den fantastiske samarbejdspartner, som Sønderborg
Kaserne altid har været.
 
I byrådet valgte vi at støtte kampen via Sønderborg Kasernes Venner, som vi loyalt bakkede op med alle
de midler, vi havde til rådighed. Desværre kæmpede vi forgæves, men det ændrer ikke på, at Sønderborg
Kasernes Venner ydede en fantastisk indsats og bl.a. sikrede næsten 26.000 støtte-underskrifter. Tak til alle,
som på den ene eller anden måde har bakket op.
 
I nederlagets time var det en stor trøst at opleve, at vi ikke så nemt lader os kue. Næppe var vi knockoutet af
afgørelsen, før mange rejste sig og henvendte sig med ideer til, hvad kasernen kan bruges til. Massevis af vidt
forskellige ideer. Det er ægte sønderborgsk – og tusind tak for det. Alle ideerne er noteret og kan tages frem.
Men først vil vi afvente, om ikke staten har en ide til, hvad den vil fylde sin bygning med.

Værn om nærdemokratiet – brug din stemme til kommunalvalget

--- Læserbrev ---: 

 
 
Formand for borger- og demokratiudvalget Frank Bodholdt Jakobsen, og borgmester Aase
Nyegaard, Sønderborg Kommune, skriver:
 
Den 19. november skal der vælges et nyt byråd til Sønderborg Kommune og landets øvrige 98
kommuner. Vi vil hermed stærkt opfordre til, at hver eneste stemmeberettiget i kommunen
griber sin demokratiske mulighed for at sætte et kryds på stemmesedlerne denne dag –
uanset hvor I vælger at sætte det. Valgdagen er demokratiets festdag, lad os fejre den med en
høj stemmeprocent.
 
En ny undersøgelse fra i år viser, at kun en tredjedel af de unge mellem 17 og 24 år er helt
sikre på, at de vil bruge deres stemme ved kommunalvalget til efteråret. Det bekymrer os og
fortæller os, at vi har en vigtig opgave med at fortælle, hvorfor et kryds til kommunalvalget er
vigtigt, også for unge. Byrådet skaber rammerne for meget i hverdagen, som vi måske ikke
tænker sig meget på: dagpleje, børnehaver, skoler, foreningernes aktiviteter, veje og stier,
havne og byer, kulturelle tilbud, boliger til vore ældre og handicappede – ja, vi kunne blive
ved.
 
Alle stemmer er vigtige, for stemmerne afspejler sig i det byråd, som sammensættes – og her
er det vigtigt, at alle interesser varetages, også de unges.
 
Vi arbejder med forskellige tiltag i håb om at skærpe interessen for at engagere sig i efterårets
kommunalvalg, bl.a. en valgbus, cafemøder, reklamespots, en ”demokratiets dag” for
skoleelever, interaktion på de sociale medier og meget mere.
 
Vi håber, I vil være med og ønsker alle et godt valgår med spændende møder og debatter – og
ikke mindst: en høj stemmedeltagelse.

Pages