Detbatindlæg

Budget 2015.

--- Læserbrev ---: 

16. september 2014 af John Solkær

I dag kl.12 er sidste frist for indlevering af ændringsforslag til budgettet 2015.
Venstre har tidligere indleveret deres budgetforslag og i dag følger budgetoplægget fra forligspartierne: Socialdemokraterne,Slesvigsk Parti, Fælleslisten, Det konservative Folkeparti og Enhedslisten.
Følg kommentarer og vurderinger her på vores Facebookside de følgende dage.
 

Vigtigt hvis du vil have indflydelse

--- Læserbrev ---: 
16. september 2014 af Aase Nyegaard

Fælleslisten ønsker debatten. Udnyt muligheden gennem "Råb bare højt".

Med nyhedsbrevet får du information om, hvilke beslutninger der er på vej til at blive taget i byrådssalen, og du kan blive klogere på de politiske processer i byrådet. Nyhedsbrevet giver dig også en mulighed for at give din mening til kende og uddele ris og ros til... dine politikere, inden beslutningerne bliver truffet.

Byrådets nyhedsbrev udkommer ti gange om året, og giver dig på en let og overskuelig måde overblikket over, hvad der sker i din kommune. Samtidig får du mulighed for via Facebooksiden: "Råb bare højt" at debattere med andre borgere
og hermed sætte dit fingeraftryk på byrådets arbejde.

Vi glæder os til at modtage din tilmelding.

Tilmeld dig nyhedsbrevet via kommunens hjemmeside.
Deltag i debatten via Facebooksiden: Råb bare højt.

Afsmittende virkning

--- Læserbrev ---: 

5. september 2014 af Aase Nyegaard 

Det er godt, at Sønderborg er blevet kendt for at lave en meget flot ansøgning til Kulturhovedstadsprojektet 2017.
Denne ansøning betyder at vi tiltrækker flere events.
Det lykkedes sidste år, at få Sternfahrt med frivillige brandmænd til Sønderborg 2017.
Nu også Ladies Circles, Spejdernes Lejr og Børneteaterfestival i 2017.
Det nytter noget, når vi tager fat og får skabt resultater.

Kasernen købt til en fornuftig pris

--- Læserbrev ---: 
4. september 2014 af John Solkær
 
Pressemeddelelse

Politisk enighed: kasernen købt til en fornuftig pris:

Byrådet i Sønderborg besluttede på byrådsmødet i aftes at godkende den aftale om køb af Sønderborg Kaserne, som kommunen i sidste uge fik forhandlet på plads med Forsvaret. Aftalen betyder, at Sønderborg Kommune overtager kasernen snarest muligt, formentlig primo/medio oktober. Der er aftalt og vedtaget en købspris for Sønd...erborg Kaserne på 17,5 millioner kroner.

Som ny ejer af Sønderborg Kaserne overtager Sønderborg Kommune den lejeaftale, som Forsvarets Bygnings- og Etablissementscenter har indgået med Udlændingestyrelsen i forbindelse med oprettelsen af det midlertidige asylcenter. Det forventes, at kommunen frem til udgangen af 2016, hvor asylcentret senest lukkes, vil have en lejeindtægt på netto ca. 11 millioner kroner.

”Jeg er glad for, at byrådet er tilfreds med den aftale, som er blevet forhandlet hjem, og jeg er også rigtig glad for at et stort flertal valgte at stemme for købet”, udtaler borgmester Erik Lauritzen, og tilføjer:

”Der var fra samtlige partier et stort ønske om, at vi nu hurtigst muligt går i gang med at lægge planer for brugen af kasernen i tiden efter asylcentret, og det jeg er helt enig i. Kasernen er en del af vores historie, og den fortjener, at vi finder en god løsning for fremtiden.”

I Venstre er man tilfreds med den indgåede aftale, men understreger, at Sønderborg Kommune som ny ejer, nu også står med et stort ansvar

”Jeg skal ikke lægge skjul på, at vi i Venstre ikke har været tilfredse med hele forløbet af denne sag. Men når det er sagt, så syntes jeg, at kommunen har fået forhandlet en tilfredsstillende aftale hjem, og den valgte vi i Venstre at bakke op om. Men det er vigtigt, at arbejdet med at finde en løsning på kasernens fremtid går i gang med det samme, så vi i Sønderborg er klar til at rykke, når bygningerne ikke længere huser asylcentret,” udtaler Venstres politiske ordfører, Peter Hansen.

For borgmester Erik Lauritzen er det vigtigt, at kasernen nu bliver tænkt ind i sammenhæng med havneprojektet, således at der bliver fundet en helhedsløsning for hele havneområdet.

”Skal der bygges kollegieværelser, etableres parkeringspladser, skabes plads til offentlig administration, musikskoler og aftenskoler, eller skal der være noget helt andet? Vi står med en fantastisk mulighed for at skabe et helt unikt miljø på havnen i Sønderborg, så jeg syntes vi skal få lagt alle gode ideer og forslag på bordet, og så ellers komme i gang”, fortæller Erik Lauritzen.

Socialdemokraterne, Venstre, Slesvigsk Parti, Fælleslisten, Konservative og Enhedslisten stemte for forslaget, mens Dansk Folkeparti undlod at stemme.

 

En opfordring

--- Læserbrev ---: 

20. august 2014

Viceborgmester Aase Nyegaard skriver om kommunens Nyhedsbrev:

Jeg synes, det er et godt nyhedsbrev. Jeg er meget glad for, at der allerede er mange borgere, der abbonere på det. Nyhedsbrevet skal indeholde fakta og information om, de sager, byrådet arbejder med. Det skal ikke være partipolitiske og taktiske indslag.

Dette nyhedsbrev foreslog jeg for 3 år siden fsom borgmester til Borger- og Demokratiudvalget. Sidste år kom det med i vores budgetforlig med bl.a. A, S og DF.

Nu er det første eksemplar af nyhedsbrevet så kommet på banen. Super super. Jeg glæder mig til at følge borgernes bemærkninger og synspunkter.

Fælleslistens tanker om muligt brug af af kasernen

--- Læserbrev ---: 

19. august 2014 af John Solkær

 

Det er nu officielt at Havneselvskabet arbejder videre med planlægningen af det nye hotel på Havnefronten. Der er også sat termin på. Hermed har selvskabet også blåstemplet flertallets beslutning om at købe kasernen.

Fælleslisten har længe ment, at købet af kasernen ville være den bedste mulighed for at skabe synergi omkring havneprojektet.

Fælleslisten ser gerne, at blandt andet følgende inddrages i overvejelserne, når det fremtidige brug skal overvejes og besluttes:

- Det vil være oplagt at placere en eller flere forvaltninger her. Det vil spare tid og kørsel samt give øget effektivitet.

- Det vil være en oplagt ide' at undersøge flytning af Materialegården til kaserneområdet.

- STU, den særligt Tilrettelagte Undervisning for unge, der langsomme startere kunne med stor fordel placeres på kaserneområdet. Her er både værkstedsmuligheder og mulighed for boliger, hhvorfra de unge gradvis kan udsluses til arbejdslivet. Kommunen har i øjeblikket ca. 40 unge med dette behov. Mange af disse unge har behov for at komme hjemmefra.

- Endelig vil vi nævne de parkeringsmuligheder, tæt ved havnen, som kaserneområdet byder på.

Dette er blot nogle muligheder, der kan afhjælpe større eller mindre problemer andre steder i byen.

 

Venstre og DF er bekymrede for, om kommunens vilje til at købe kasernen ikke blot gør den dyrere at købe.

Hvad med en reel pris? Det må forhandlingen vise.

Det oplagte emne for brugen af kasernen har ikke vist sig i udbudsrunden.

 

Ved et køb vil kommunen selv have hånd i hanke med udviklingen. Det anser vi for et gode.

En god ide' fra Fælleslisten

--- Læserbrev ---: 

16. august af Viceborgmester, Aase Nyegaard

Jeg glæder mig til, at borgerne kan abonnere på de nyhedsbreve, som vi sender ud fra Sønderborg Kommune.

Det er en ide', som Fælleslisten nævnte for ca. 3 år siden og som vi tog med i budgetforliget sidste år, da vi lavede budgetforlig med bl.a. A, SF, DF, og Slesvigsk Parti.

Jeg ser frem til at følge det, da der er mange mennesker, der ikke holder avis; men som gerne, som kommune, vil informeres om forskellige emner.

Vi har stort humanitært ansvar

--- Læserbrev ---: 

7. august af Viseborgmester Aase Nyegaard

Jeg er ufattelig glad for, at vi i går fik landet de to sager på byrådsmødet på en for Fælleslisten rigtig god måde. Vi mener i Fælleslisten, at vi har et stort humanitært ansvar for at hjælpe mennesker i nød. Det har vi i Danmark og Sønderborg ressourcerne til. Derfor kan vi også huse asylansøgere på kasernen og samtidig fortsætte Havneselvskabets mål og retning for etablering af et hotel med Waterpark på havnen. Der er nu 3. periode, jeg er medlem af Havneselvskabets bestyrelse. Efter mødet aftalte borgmesteren og jeg, at vi ville lave et nyt forslag til byrådets dagsorden. Punktet skulle hedde køb af kasernen. Dette punkt, skulle vedtages på aftenens byrådsmøde for at give den allerbedste garanti for investorerne. Og det er sket med den besked, vi har fået i dag. Det er den bedste måde, hvorpå vi kan komme til at bestemme, hvad der skal ske med kasernen. Borgmesteren går straks i forhandling med Forsvarsministeriet. Det skal være afsluttet i efteråret.

Asylcenter på den tidligere sergentskole

--- Læserbrev ---: 

1. august 2014 af John Solkær

 

Udlændingestyrelsens melding har skabt debat i Sønderborg området.

I realiteten kan det blive aktuelt i løbet af kort tid, da det er staten, der ejer bygningerne og kan leje dem ud til formålet.

Siden byrådet blev orienteret om planerne har der været stillet mange spørgsmål og foretaget mange gisninger og frygt - scenarier.

Heldidgvis melder de fleste politiske grupperinger ud, Fælleslisten inklusiv, at de vedkender sig forpligtigelsen til at hjælpe humanitært, det samme gør mange adspurgte borgere.

Mange giver også udtryk for, at det kan få en psykologisk betydning for evt. investorer på Havnefronten, hvis der placeres et asylcenter på kasernen - og det vil være yderst uheldigt for hel kommunen.

Uanset om man er for eller imod planerne er det vigtigt, at de politiske partier forholder sig til facts.

Derfor hilser vi velkommen, at der på onsdag bliver afholdt møde i Byrådet og i Havnebestyrelsen og at repræsentanter fra Udlændingestyrelsen bliver inviteret til møderne, så Havnebestyrelsen og senere på dagen politikkerne kan drøfte direkte med parterne.

Uanset hvad, skal der arbejdes hårdt på at få en fast aftale om et tidsbegrænset brug af kasernen, så også investorer kender de vilkår, de arbejder ud fra.

Det er efter vores mening vigtigt, at der findes en høj grad af smidighed / enighed i byrådet omkring disse udfordringer.

Der må snarest muligt foretages undersøgelser af, hvorvidt kommmunen med fordel kan købe kasernen og måske kan anvende den til kommunal administration, evt. kombinationer heraf, måske noget helt tredje. Samt naturligvis de økonomiske kalkuler i den forbindelse.

På den positive liste vil etablering af et asylcenter medføre aktivitet og skabe en del arbejdspladser.

Kan det bruges andre steder?

--- Læserbrev ---: 

21. juli 2014 af John Solkær

 

Efter besøg på Damms Gård i Felsted, hvor man booker lokaler og lukker sig ind via sit sygesikringsbevis, kom jeg til at tænke på, om det kunne bruges andre steder i Sønderborg Kommune end på bibliotekerne. Knøs Gård fx.?

Pages