Detbatindlæg

Politik er det muliges kunst

--- Læserbrev ---: 

Læserbrev fra Fælleslisten, sendt til pressen d. 17/10.

Svar på Venstres læserbrev i uge 42.

Tænk på Sønderborg ud fra den politiske virkelighed, som borgerne har bestemt. Politik er det muliges kunst, og dertil hører også at man er indstillet på kompromisser.
Fælleslisten arbejder hele tiden for at skabe resultater til gavn for Sønderborg Kommunes borgere. Det er der vi kan mødes og samarbejde.
Vi føler os meget beæret over, at Fælleslisten nu af Peter Hansen, Venstre, bliver bragt i fokus som tungen på vægtskålen.

Vi kunne ikke få Venstre med i et budgetforlig, hvis ikke flertalsgruppen ville sænke skatten med 20 mio. kr. 
Fælleslisten har ikke været med til at hæve skatten i et valgår, for at sætte den ned året efter, vel vidende at vores økonomi på forholdsvis kort sigt bliver anstrengt.

Fælleslisten har meget svært ved at forholde sig til udokumenterede forslag til besparelser i Venstres budget. Vi kunne sikkert enes om mangt og meget, men der skal være realisme i tingene.
Hvorfor ikke respektere konstitueringen? 
Hvorfor ikke søge at opnå medindflydelse og tage ansvar på den positive måde? - Så vi sammen kunne opnå gode resultater for Sønderborg Kommune.
Med Venstres sidste initiativ reduceres byrådets arbejde i 4-6 uger. Det virker hult når Peter Hansen siger, at Venstre gerne vil være med i en konstituering nu og samtidig bruger tiden på partitaktik og blokerer arbejdet i udvalg og byråd.
Kom på banen og søg samarbejde under de efter valget givne betingelser. Respekter vælgernes dom og som følge deraf også de mindre partier.
Fælleslisten mener ikke det er god moral at splitte. Kun tillid skaber resultater.

                                                      

John Solkær Formand, Fælleslisten & Aase Nyegaard Gruppeformand, Fælleslisten

Styrket flertalsgruppe er klar til at fortsætte arbejdet

--- Læserbrev ---: 

Pressemeddelelse

Styrket flertalsgruppe er klar til at fortsætte arbejdet

Flertalsgruppen i byrådet er reduceret med et enkelt medlem. Det er konsekvensen af, at et af Slesvigsk Partis byrådsmedlemmer er skiftet til partiet Venstre. Borgmesteren og flertalsgruppens gruppeformænd har drøftet situationen. 

”Vi håber, at Venstre og Sven Jensen får glæde af deres samarbejde. Her og nu udfordres vi af, at Venstre har valgt at udnytte situationen og vælte to af vore udvalgsformænd. Til gengæld vil man 
opleve at flertalsgruppen er styrket når det gælder sammenhold og samarbejdet. Vi har sat en del skibe i søen i de første ni måneder af perioden, og vi har netop, med opbakning fra DF, vedtaget et solidt og 
udviklingsorienteret budget. Vi brænder efter at komme i gang med at realisere vore planer og bygge videre på det - trods alt - gode grundlag Sønderborg Kommune står på. DF har med budgetforliget 
signaleret samarbejdsvilje og vi inviterer alle byrådets partier til at rykke sammen om at arbejde med de store udfordringer vi har”, udtaler flertalsgruppens gruppeformænd.

”Vi har benyttet situationen til at kigge den politiske struktur efter. Børn og Uddannelses-udvalget har tydeligvis et meget stort ansvarsområde og står overfor store opgaver med at implementere 
skolereformen, sikre en god 10. klasse og de unges overgang til ungdomsuddannelserne, ligesom vi i budgettet har lagt op til et øget fokus og forbedringer af forholdene for de sårbare børn og familier. Vi 
ønsker derfor at styrke udvalget ved at udvide antallet af medlemmer fra 5 til 7. Dette for at sikre en bredere repræsentation og dermed brede løsninger”, lyder det gruppeformændene.
På økonomiudvalgsmødet den 22. oktober vil ovenstående ændring blive behandlet og indstillet til byrådet. 

Den 5.november kan ændringen endelig vedtages og der foretages ny udpegning til de stående udvalg.
Vi vil hurtigst muligt have ændringerne gennemført, så vi kan komme videre med arbejdet. Det er en styrket og sammentømret flertalsgruppe, der går til arbejdet. 
"Vi respekterer at Venstre benytter enhver lejlighed til at udfordre os men vi appellerer samtidig til at hele byrådet bakker op om arbejdet med vores fyrtårne og de overordnede politikker”, udtaler flertalsgruppens fem gruppeformænd.

For yderligere kommentarer:

Ole Wandal Stenshøj, gruppeformand, Det Konservative Folkeparti: 2790 0222

Anders Brandt, gruppeformand, Enhedslisten: 6133 3483

Aase Nyegaard, gruppeformand, Fælleslisten: 2790 0218

Stephan Kleinschmidt, gruppeformand, Slesvigsk Parti: 2790 0217

Preben Storm, gruppeformand, Socialdemokraterne: 2790 0210

Borgmesteren vil sikre flertal i udvalgene

--- Læserbrev ---: 

Posted by Ole Kæhler on okt - 8 - 2014 (red.:Sønderborg Nyt)

Sønderborgs viceborgmester Aase Nyegaard nyder sin ferie i udlandet, mens hendes partifælle Erik Lorenzen går og venter på et udvalgsmøde, hvor han angiveligt mister sin formandspost, fordi han ikke længere har et flertal bag sig.
Nyheden om Sven Jensens partiskifte nåede også t...il Aase Nyegaards feriebolig i syden.

Årsagen er naturligvis, at Sven Jensen fra Slesvigsk Parti tirsdag skiftede til Venstres byrådsgruppe – og i både Børne- og Uddannelsesudvalget og i Sundhedsudvalget betyder skiftet, at flertalsgruppen ikke længere har flertal.
Venstre har derfor bedt om møder i begge udvalg, så der kan vælges nye formænd og næstformænd.
“Jeg har haft en snak med borgmesteren, som finder en løsning på problemet. Der skal i hvert fald flyttes nogle opgaver eller ændres på andet i udvalgene, hvis scenen igen skal sættes, så flertalsgruppen igen får flertal i de to udvalg”, siger Aase Nyegaard til SønderborgNyt.
“Jeg har bedt borgmesteren om at tale med Erik Lorenzen, så han hele tiden kan følge med i processen”, siger hun. Ifølge viceborgmesteren sætter Erik Lauritzen og partifællen Bendt Olesen sig sammen og finder en udvej.
Det er ikke tilladt bare at sætte to mere fra flertalsgruppen i de ramte udvalg. Der skal være en årsag til at øge antallet af udvalgsmedlemmer og det er den, der skal strikkes sammen.
Hos Socialdemokraterne er det Helge Larsens formandspost, som mindretallet vil have.
“Flertalsgruppen kan selvfølgelig ikke leve med at miste formandsposter i udvalgene, så borgmesteren går i gang med at løse problemet”, siger sundhedudvalgsformand Helge Larsen til SønderborgNyt.

Er lovgivningen rigtig?

--- Læserbrev ---: 
8. oktober af John Solkær
Sendt til JV og Ugeavisen
 
Græsset er altid grønnere på den anden side.
Så skete det igen.
Sven Jensen, Slesvigsk Parti forlader sin gruppe og melder sig ind hos Venstre.
Svend Jensen fik ved valget i 2013 - 88 personlige stemmer og blev dermed sikret valg gennem overskydende stemmer til Stephan Kleinschmidt eller listestemmer afgivet til partiet.
Ikke noget at sige til, at vælgere føler sig snydt, når deres stemmer pludse...lig trækkes med over i et andet parti, fordi en kandidat ikke ønsker at være en del af konstituering og de kompromisser, som følger deraf.
Som sagt, vi har set det før og mener ikke, det er en værdig måde at drive politik på.
Utroværdige politikere og politikerlede er, hvad der kommer ud af det. Har vi råd til det?
Sven Jensen er hverken den første eller sidste. Historien er rig på eksempler på forsmåede politikere, eller politikere, der er parat til at ty til usmageligheder for at opnå personlig gevinst.
Det er på høje tid lovgiverne ser på de love og regler, der omfatter valg til vore styrende organer.

 

Erhvervssatsning

--- Læserbrev ---: 
2. oktober af Aase Nyegaard 

Fælleslisten har sammen med de andre partier i forligsgruppen vedtaget, at der fokuseres ca. 10 mio. kr. på den fremtidige erhvervs- og turismeindsats.

Tilførslen afspejler, at Erhvervsudvalget også vil få en nøglerolle i realiseringen af de ambitiøse intentioner indeholdt i den vedtagne masterplan for iværksætteri.
Den samlede iværksætteriindsats sk...al understøtte, at der skabes nye vækstvirksomheder og nye arbejdspladser i Sønderborg-området.
Den konkrete målsætning er, at der fra 2015 årligt skabes minimum 1-2 nye vækstvirksomheder med +50 arbejdspladser og +50 mio. kr. i omsætning.
Erhvervsudvalget forventes at holde arbejdet inden for en samlet årlig ramme på 1,8 mio. kr.

Oven på budgetvedtagelsen i går

--- Læserbrev ---: 

2. oktober 2014 af Aase Nyegaard.


Fælleslisten mener, at det handler om at tænke og handle langsigtet i Sønderborg Kommune. Parterne bag budgetforliget ønsker derfor at igangsætte et langsigtet effektiviseringsarbejde, der dels skal understøtte ambitionen om at skabe en endnu mere innovativ kommunal organisation, dels skabe en grundlæggende økonomisk robusthed i kommunen.
K...loge effektiviseringer kræver at vi tør handle anderledes og tør udfordre os selv og vores vaner.
For at understøtte effektiviseringsarbejdet afsættes derfor i 2015 en pulje på i alt 7 mio. kr., øremærket til pilotprojekter eller tiltag der sandsynliggør et fremadrettet effektiviseringspotentiale.
De langsigtede gevinster forventes at udgøre 27 mio. kr. i 2016, stigende til 35 mio. kr. i 2017 og 60 mio. kr. i 2018.

Mål: Dansk eksport til Kina

--- Læserbrev ---: 

1. oktober 2014

 

Viceborgmester Aase Nyegaard deltog i sidste uge i Kinas niende byudviklings-konference. Målet er at bane vejen for dansk eksport til Kina, og politisk deltagelse er vejen, siger Danfoss’ vicedirektør i Kina, Alfred Che.
Kina kæmper i disse år for at skippe så mange af sine kulfyrede kraftværker som muligt. Luftforureningen er massiv, hvilket dagligt kan opleves i de fleste af Kinas store byer, hv...or himlen sjældent er blå. Sagen alvor er gået op for regeringen, som har afsat tre cifrede milliardbeløb til en klimaindsats. Den rulles især ud, når storbyerne energirenoverer og bygger nye, klimarigtige bydele til de millioner af mennesker, som de kommende år flytter fra land til by i Kina.
Viceborgmester Aase Nyegaard og leder af Sønderborg-Haiyan samarbejdet i Sønderborg, Poul Valdemar Nielsen, deltog i sidste uge i Kinas 9. byudviklings-konference, og Aase Nyegaard var en af de få vestlige oplægsholdere.
- Det er en stor ære, at vi er inviteret til at deltage i konferencen, og det gjorde indtryk at høre den erkendelse, der ligger i indlæggene fra de kinesiske regeringsmedlemmer. De har i den grad forstået alvoren, og de er meget lyttende i forhold til vore løsningsforslag. Især oplever jeg stor interesse for den borgerinddragelse, vi i Sønderborg ruller ud i form af Project Zero. Det er en anden kultur i Kina, hvor topstyring er det, borgerne har været vant til. Project Zero og aktiv borgerind-dragelse anbefaler jeg altid på det varmeste, men derudover skal der ikke være tvivl om, at vækst og arbejdspladser er overskriften for mig og byrådet, når vi vælger at deltage i en sådan konference, siger hun.
Danfoss Kinas vicedirektør, Alfred Che, roser Sønderborgs tilstedeværelse på konferencen:
- Aase Nyegaard har med sit indlæg styrket Sønderborgs omdømme som et skoleeksempel på grøn dansk områdeudvikling. Folk lytter og er altid meget interesseret i, hvordan fx House of Science fra ”børnehave til ph.d.” gør grøn livsstil til en naturlig del af tilværelsen. Set fra et forretningsmæssigt synspunkt er politisk medvirken helt klart også med til at sætte positivt fokus på danske produkter, siger han.

Statusopdatering

--- Læserbrev ---: 

1. oktober af Aase Nyegaard.

Et enigt Byråd har i forbindelse med udarbejdelsen af kommunens visionsgrundlag tilkendegivet, at vi også vil være førende i landet, når det drejer sig om at skabe gode levevilkår, arbejdspladser og vækst i landdistrikterne. Parterne bag budgetforslaget ønsker at understøtte denne ambitiøse målsætning med konkret handling.
Der afsættes derfor 0,62 mio. kr. årligt til ansættelse og drift af det vi kalder en ’jobskaber i landdistrikterne’. Indsatsen i landdistrikterne afstemmes med øvrige erhvervsaktiviteter.
Landdistriktsudvalget udarbejder endvidere en fødevarepolitik.

Forsamlings - Foreningshuse i de gamle rådhuse.

--- Læserbrev ---: 

30. september 2014 af John Solkær.

Fælleslisten markerede i deres oplæg til Budget 2015 , at den vil styrke livet og sammenhængskraften i landdistrikterne, herunder i de "gamle kommunebyer" Vi slog til lyd for, at der kommer en høring i lokalbefolkningen om at stå bag disse ideer og gå i front med at udvikle dem til gavn og glæde for det lokale område.
Vi ser med glæde på, at andre politiske partier nu også tilkendegiver de samme intentioner og deltager gerne i sådanne aktiviteter.
Aktuelt arbejdes der fra Venstres side på et borgermøde i Broager omkring det tidligere rådhus - et initiativ vi hilser meget velkomment.
 

Fingeraftryk til budgetforslag 2014

--- Læserbrev ---: 

29.september 2014

 

Aase Nyegaard fortæller om nogle af Fællesllistens fingeraftryk på det budgetforslag der er på dagsordenen onsdag d. 1/10.

Fælleslisten mener, at fremtidens velfærd blandt andet skal sikres ved initiativer, der skaber vækst. Sønderborg skal være en attraktiv erhvervskommune, det eksisterende erhvervsliv skal styrkes og have så optimale rammer som overhovedet muligt.
Iværksætteriet skal understø...ttes, så der skabes yderligere udvikling, vækst og arbejdspladser.

Vi tilkendegav allerede i konstitueringen, at Dækningsafgiften for erhvervsdrivende skulle halveres i 2015. Partierne bag budgetforslaget er imidlertid enige om en endnu mere ambitiøs tilgang, således at dækningsafgiften afskaffes helt allerede fra 2015.

Konstitueringsgrundlaget indeholdt en yderligere satsning på erhvervsudviklingen ved skabelsen af et egentligt Erhvervsudvalg, der skal sikre at Sønderborgs store og små virksomheder føler de ligger i et smørhul. Der må ikke være unødvendige bureaukratiske forhindringer i forhold til Sønderborg Kommune.

Vi målretter op mod 13 mio. kr. årligt til Erhvervsudvalgets arbejde, der hermed skal sikre den udvikling, vi har brug for i Sønderborg.

Ud af det samlede beløb fokuseres ca. 10 mio. kr. på den fremtidige erhvervs- og turismeindsats.

 

Aase Nyegaard uddyber punkter fra budgetforliget:

Et af de områder, hvor Sønderborg-området allerede er i front erhvervsmæssigt, er inden for energi- og klimateknologi.

Fælleslisten mener det er afgørende nødvendigt, at kunne fastholde og videreudvikle den position, der er blevet skabt inden for klima og energi.
Med Project Zero er der skabt 800 arbejdspladser, siden etableringen i 2007. Derf...or er vi også enige om i budgetforliget at afsætte 0,3 mio. kr. årligt til kernemedlemskab af den nationale klynge ”Clean”, som er placeret på Alsion.
Medlemskabet og økonomien forankres og finansieres i regi af Erhvervsudvalget. Ligeledes afsættes 0,2 mio. kr. årligt til medlemskab af Gro- Net, et fokuseret netværk rettet mod områderne ledelse, miljø, arbejdsmiljø og CSR.( Social ansvarlighed)

Pages