Detbatindlæg

Rent drikkevand i Sønderborg kommune, en fælles sag.

--- Læserbrev ---: 

Vi har alle interesse i at sikre rent drikkevand, også i fremtiden. Hvorfor mødes myndigheder,  vandværker og de berørte landmænd ikke i en konstruktiv dialog om at finde en holdbar og langsigtet løsning.

Hvad er formålet med at søge konfrontationen. Argumenter om at det er godkendte sprøjtemidler vi bruger i landbruget holder ikke. Vi har aldrig brugt andet end godkendte sprøjtemidler. Alligevel er et ikke ubetydeligt antal vandboringer blevet lukket på grund af forurening med nogle af disse midler. Indtil nu har løsningen været at bore dybere og steder hvor der er jordlag der beskytter grundvandet bedre. Det kan vi ikke satse på i al fremtid.

At etablere sikkerhedsboringer i indvindingsområderne hvor man kan følge en evt. nedsivning af sprøjtemidler i forskellige dybder, er heller ikke holdbart. Findes der f.eks en forurening i 25 meters dybde er det for sent. Den vil med stor sandsynlighed nå det dybere liggende grundvand på et senere tidspunkt.

Naturstyrelsen har kortlagt de områder hvor indvindingen af rent drikkevand kræver beskyttelse. Byrådet har pålagt vandværkerne at indgå et solidarisk forpligtende samarbejde om at sikre disse områder. Også det økonomiske omkring en kompensation til de landmænd, der må leve med restriktioner i brugen af sprøjtemidler.

Landmændene skal ikke straffes fordi de bor, lever og driver deres landbrug oven på et vandindvindingsområde. De skal ikke spises af med et engangsbeløb pr. hektar jord og en tinglysning der forringer deres ejendomsværdi. De skal fuldt ud kompenseres for det udbyttetab der hvert år vil være, ved ikke at bruge godkendte kemikalier.

Efterfølgende kan fokus være på en jordfordeling og dermed  sikre fremtiden for de berørte ejendomme.

Jeg er overbevist om, at vi solidarisk kan håndtere og betale den kompensation der er nødvendig for at være 100 % sikre på at vores efterkommere også har rent drikkevand i hanerne. Om det så er 50 øre eller 1 krone pr. kubikmeter vand, får ikke den almindelige borger til at gå fra hus og hjem.

Jeg er også overbevist om at hvis landmændene kompenseres ordentligt og i fuldt omfang,  vil de også gerne være med.

Det eneste det kræver, er en konstruktiv dialog med og i respekt for hinanden.

 

Landmand, formand for Iller Vandværk og byrådsmedlem for Fælleslisten

Erik Lorenzen

Illervej21

6310 Broager

VENSTRE FRYGTER VIST FREMTIDEN

--- Læserbrev ---: 

Formand for Fælleslisten
Erik Lorenzen
Illervej 21 6310 Broager

For ganske kort tid siden så jeg en prognose for kommunalvalget i 2017. Fælleslisten er stadig repræsenteret i Sønderborg Byråd endda med en lille fremgang og Venstres byrådsgruppe er reduceret fra 10 til 6 pladser.  Så jeg forstår godt deres bekymring.

Lige efter jeg var blevet valgt til formand for Fælleslisten ringede Venstres formand Peter Brodersen for at høre om, hvordan vi kunne forbedre samarbejdet både i Byrådet og generelt mellem Fælleslisten og Venstre. Mit klare svar var,  at man jo fra Venstres side kunne starte med at respektere at Fælleslisten eksisterer, respektere os der sidder i Byrådet  og at det er vælgerne der i sidste ende afgør om vi fra Fælleslisten er en del af Byrådet. Det er ikke Venstre der som parti kan eller skal bestemme dette. Jeg ved godt at Fælleslisten er en torn i øjet, især på venstre. Men at Daniel Staugaard nu prøver at give Aase Nyegaard skylden for at Sønderborg Kaserne blev lukket, det er dog langt ude. Venstre var en del af flertalsgruppen da afgørelsen blev truffet om at lukke kasernen. Hvad gjorde de, når de nu har kontakten til moderpartiet på Christiansborg. Der blev arbejdet på andre fronter end med kasernegruppen. Men hvor var i øvrigt de lokale folketingsmedlemmer i den sag. Forbavsende tavse.

Det er som om at det kun er når der sker noget positivt at det er fordel at man er et landsdækkende parti. Populisme kan jo være mange ting. En nedsættelse af skatten i Sønderborg kommune er det måske også, når konsekvensen ikke beskrives samtidig.

Omprioriteringbidraget fra Christiansborg, den kommende flytning af sygeplejeskolen,

nedprioritering af studiepladser på Alsion, reducering af midlerne til landdistrikterne og besparelser på uddannelsesområdet generelt, for blot at nævne nogle.

Er det ikke partiet Venstre der er ophavsmand til disse forringelser i vores område.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VENSTRE FRYGTER VIST FREMTIDEN

 

For ganske kort tid siden så jeg en prognose for kommunalvalget i 2017. Fælleslisten er stadig repræsenteret i Sønderborg Byråd endda med en lille fremgang og Venstres byrådsgruppe er reduceret fra 10 til 6 pladser.  Så jeg forstår godt deres bekymring.

 

Lige efter jeg var blevet valgt til formand for Fælleslisten ringede Venstres formand Peter Brodersen for at høre om, hvordan vi kunne forbedre samarbejdet både i Byrådet og generelt mellem Fælleslisten og Venstre. Mit klare svar var,  at man jo fra Venstres side kunne starte med at respektere at Fælleslisten eksisterer, respektere os der sidder i Byrådet  og at det er vælgerne der i sidste ende afgør om vi fra Fælleslisten er en del af Byrådet. Det er ikke Venstre der som parti kan eller skal bestemme dette. Jeg ved godt at Fælleslisten er en torn i øjet, især på venstre. Men at Daniel Staugaard nu prøver at give Aase Nyegaard skylden for at Sønderborg Kaserne blev lukket, det er dog langt ude. Venstre var en del af flertalsgruppen da afgørelsen blev truffet om at lukke kasernen. Hvad gjorde de, når de nu har kontakten til moderpartiet på Christiansborg. Der blev arbejdet på andre fronter end med kasernegruppen. Men hvor var i øvrigt de lokale folketingsmedlemmer i den sag. Forbavsende tavse.

Det er som om at det kun er når der sker noget positivt at det er fordel at man er et landsdækkende parti. Populisme kan jo være mange ting. En nedsættelse af skatten i Sønderborg kommune er det måske også, når konsekvensen ikke beskrives samtidig.

Omprioriteringbidraget fra Christiansborg, den kommende flytning af sygeplejeskolen,

nedprioritering af studiepladser på Alsion, reducering af midlerne til landdistrikterne og besparelser på uddannelsesområdet generelt, for blot at nævne nogle.

Er det ikke partiet Venstre der er ophavsmand til disse forringelser i vores område.

 

Sikker drift, også i fremtiden.

--- Læserbrev ---: 

Erik skriver:

Der er så mange måskeer og så stor usikkerhed om hvad de økonomiske vilkår for kommunerne er på længere sigt. Skal vi være populistiske eller sikre Sønderborg kommunes drift i fremtiden.

At sænke skatten som Venstre vil, giver ikke mening,  ud over at det passer i deres  optik og tankegang : " Det har vi sagt hele tiden"

Jeg indrømmer gerne at der lige her og nu er en god buffer i kassebeholdningen. Men i stedet for på nuværende tidspunkt at sænke skatten og måske ikke få lov at hæve den igen hvis vi får brug for det, så kunne alternativet jo være et andet.

Enhver anden virksomhed vil i gode tider konsolidere sig og  afdrage ekstraordinært på gældsposten.

Sønderborg kommune har en gæld på  omkring 1200 mio. Godt nok  lige for tiden til en fornuftig rente. Den er dog variabel og kan derfor blive en voldsom belastning for det kommunale husholdningsregnskab, hvis renten stiger.

Hvert år bruges 97 mio. af driftsbudgettet til renter og afdrag. Nedbring gælden ekstraordinært med 100 mio om året så længe der er mulighed for dette og der frigives 8 mio. hvert  år til andre formål. Vi kunne jo sænke skatten med 0,1 % hver gang gælden ekstraordinært afdrages med 100 mio.

Om 12 år kan Sønderborg kommune være gældfri og renter og afdrag belaster ikke driften. Det giver frihed og råderum. 

Fælleslisten ønsker at give borgerne og Biblioteket i Ulkebøl en chance.

--- Læserbrev ---: 

Det første spadestik til det nye Multikulturhus på havnen er nu taget og dermed også en flytning af hovedbiblioteket fra Kongevej til Havneområdet en realitet om kort tid.

Dybbøl Bibliotek er ikke mere på listen over mulige lukninger og Fælleslisten ønsker ikke heller at lukke Ulkebøl Bibliotek blot fordi der er en lav brugerfrekvens på nuværende tidspunkt. Borgerne i Ulkebøl-området skal have samme mulighed som andre lokalområder, så de kan bevise at biblioteket er en vigtig del af deres hverdag. Men det kræver jo at det er tilgængeligt. Derfor skal biblioteket have etableret selvbetjening som vi har på de fleste andre biblioteker. Vi kan se at dette  øger udlåningen og brugen af biblioteket betydeligt. Hvis samme effekt ikke skulle vise sig  i Ulkebøl som den vi ser andre steder, må vi tage en lukning op til senere overvejelse.
Fælleslisten vil give borgerne og Ulkebøl chancen for at bevise at deres behov for et lokalt bibliotek, ikke er påvirket af et nyt hovedbibliotek på Havnen.
Effektivitetsstrategiens krav på 1 mio. inden for biblioteksområdet kan findes godt findes alligevel. Der er politisk nikket til at det ikke nødvendigvis skal ske ved strukturændringer.
Noget kan hentes ved at biblioteket i Broager flyttes til det kommende medborgerhus. Det sparer drift af de nuværende lokaler og giver sammenhængskraft og synergieffekt ved at have lokalhistorisk forening, bibliotek og foreninger i samme hus.
Mere selvbetjening kan også give en reduktion i den tid der er afsat til bemanding, i de enkelte afdelinger.

På vegne af Fælleslisten

Erik Lorenzen

 

Flygtninge straks i arbejde

--- Læserbrev ---: 

Aase Nyegaard skriv d.6.2 på facebook:

Der er snart ikke den udsendelse på TV eller avisartikler, der beskriver, hvordan både Venstre og Socialdemokraterne vil have flygtninge i arbejde straks, de kommer til landet. Det kan jeg kun synes om. 
Men hvad lige med vore egne danskere, skal de ikke også hjælpes!! 
Jeg kender flere borgere i Sønderborg Kommune, der har det rigtig svært med at finde arbejde, hvis de har været langtidssyge eller uden for arbejdsmarkedet i lang tid af forskellige årsager. Skal de ikke også have en hjælpende hånd? 
Jeg tror ikke, vi er klar over, hvor svært det kan være i en eller anden alder at havne på kontanthjælp.
Der bliver nok at arbejde med i de kommende Trepartsforhandlinger.

Venstre i Sønderborg glæder sig over andres succes

--- Læserbrev ---: 

Nedenstående sendt til SønderborgNyt d.d.:
Man skal høre meget før ørerne falder af. Men man er også nødt til at forholde sig til hvordan virkeligheden er.
En artikel i JV Billund giver anledning til nedenstående indlæg.
 
V i Billund siger nej og V i Sønderborg siger ja i forhold til at give lærerne frihed og råderet over 240 timer i Sønderborg.
Fælleslisten i Sønderborg har fra starten været garant for at gå i dialog med lærerkredsen for at finde fælles fodslag om opgaven med skolereformen.
Oven på en lockout hvor udfaldet var givet på forhånd, var vi i Fælleslisten ikke indstillet på at træde på en hel personalegruppe, der lå ned i forvejen. Vi fik opbakning fra et flertal i byrådet.
V i Sønderborg stemte imod at vi gav forvaltningen opgaven med at gå i dialog med lærerkredsen i kommunen i slutningen af 2013.
V i Sønderborg stemte imod da administrationsgrundlaget var en realitet i foråret 2014.
V I Sønderborg gav efter en måneds betænkningstid efter og sagde ok for at administrationsgrundlaget fortsat skulle indholde 240 timers frihed til lærerne, da det blev evalueret i foråret 2015.
Godt nok melder V i Sønderborg ud at de er blevet klogere. Det er selvfølgelig altid et godt tegn. Men at fremhæve glæden ved at have lavet et administrationsgrundlag må de nok overlade til andre.
Jeg  må blot  konstatere at hvis V i Sønderborg havde siddet på magten så havde vi ikke haft et administrationsgrundlag, en konstruktiv  dialog med lærerne og et godt arbejdsmiljø.
Så havde også Sønderborg fulgt de bastante udmeldingerne fra KL og været i samme båd som Billund.
Dette har i hvertfald været V i Sønderborgs holdning indtil for ganske kort tid siden.
Mvh.
Erik Lorenzen
Formand for Børn og Uddannelse i Sønderborg
Byrådsmedlem for Fælleslisten.

Indskrivningen på din lokale folkeskole.

--- Læserbrev ---: 

Kære forældre - det er nu, der er indskrivningen på din lokale folkeskole.

Folkeskolen vil også gerne give dit barn de bedste forudsætninger for en god uddannelse og et godt liv. Andelen af forældre der vælger privat- og friskoler er stigende. Inden du træffer valget om ikke at bruge folkeskolen, synes jeg du skal overveje hvad du fravælger, med sådan en beslutning.

Undervisningen i Sønderborg kommunes folkeskoler er af høj kvalitet. Vidensby Sønderborg skal med sine fem huse  understøtte og inspirere den daglige læring.

Naturvidenskab, kreativitet, sprog, sundhed og medborgerskab vil være de bærende elementer i de kommende år.

Faglighed, bevægelse og trivsel er en naturlig del af hverdagen.

De fysiske rammer, faglokaler og idrætsfaciliteter er i de fleste tilfælde i top.

Folkeskolens mangfoldighed afspejler virkeligheden, og giver dit barn den bedste forudsætning for at begå sig i den virkelige verden. Ikke alt er sort eller hvidt. Nuancerne  er mange - både fagligt, socialt og hvor i verden man end måtte komme fra.

Fokus er rettet mod den enkelte elevs læring.

Jeg mener vi har nogle rigtig gode folkeskoler, og vi har et personale der yder sit bedste for at give, også dit barn, den læring der skal danne basis for videre uddannelse.

Vi har politisk fokus på at videreudvikle dagtilbud og folkeskole med et gennemgående kvalitets arbejde i løbet af 2016. Og der er noget at bygge videre på. Kvalitetsrapporten for 2015 viser at folkeskolens afgangselever karaktermæssigt ligger over landsgennemsnittet Støt op om fællesskabet og mangfoldigheden, vælg folkeskolen til.

Mvh.

Erik Lorenzen

 

Sønderborg rost i Paris

--- Læserbrev ---: 

Sønderborg blev rost på topmødet i Paris - dette set på Facebook. Du kan her læse artiklen på følgende link, hvor artiklen er på engelsk / har efterfølgende oversat denne til dansk.

Så bliver man da lidt stolt af at bo i Sønderborg

/sites/default/files/files/Climate%20Neutrality%20In%20Sight%20In%20Denmark.pd

Andy Poulin

Det var lige før jeg tabte sutten.

--- Læserbrev ---: 

Erik Lorenzen

Dagen efter FOA og dagplejernes demonstration for at bevare gæstedagplejen i sin nuværende form sad jeg ved morgenkaffen og læste det brev der fulgte med mappen med underskrifter.  Og helt ærligt, jeg tror faktisk jeg tabte sutten ned i kaffen.

En del af overskriften ”Hvor blev barnets tarv af” og forældrenes  frie valg blev fremhævet flere gange under demonstrationen.

Jeg er overbevist om at dagplejerne gør et godt arbejde og at børnene trives hos Jer,  men at påstå at den ene dagplejemor efter den anden er blevet fyret på grund af besparelser de seneste år og samtidig kæde disse besparelser sammen med etablering af vuggestuer er ren fagforeningspolitik.

Der har ikke været en eneste reel besparelse på dagplejeområdet de sidste mange år, selv med den effektivisering  af  gæstedagplejen der kommer nu, så tilføres dagplejen samme beløb til at understøtte og fastholde et dagplejetilbud i de lokalområder hvor dette ellers ville blive svært. Så den økonomiske ramme er  nøjagtig den samme.

Og jo, vi har etableret vuggestuer rundt om i kommunen fordi vi  politisk også hylder det frie valg, men at  beskrive vuggestuer som rene besparelsesfabrikker, at børnene nærmest tager skade af at komme i vuggestuen og  mange af dem bliver tabt i svinget fordi de  ikke får den gode start de har brug for.

Så er kæden hoppet af.

Det er en hån mod vuggestuerne, en hån mod medarbejderne der arbejder der og en hån mod  de forældre der synes dette tilbud  er det bedste for deres børn.

Dagpleje og vuggestue er to ligeværdige og velfungerende tilbud og fakta er  at 2/3 af alle børn i kommunen stadig bruger dagplejen. At antallet af fødte børn i kommunen de sidste 5-6 år er halveret er så en helt anden udfordring.

 

DE KAN IKKE FÅ ARMENE NED

--- Læserbrev ---: 

Erik Lindsø
Redigeret
DE KAN IKKE FÅ ARMENE NED - sådan tænker jeg, de har det - de tilsammen 392 medarbejdere i Natur og Erhvervsstyrelsen og Styrelsen for Vand og Naturforvaltning. De har nemlig fået at vide, at de skal forlade en sølle støj- og smogramt adresse på Nyropsgade i København for i stedet at flytte til Augustenborg, hvor de får lov til at indtage det gamle 1600-tals slot omgivet af skov og vand, stilhed og sindsro. 
Jeg har boet der selv, og jeg har lige været der, og jeg får længsel. Det er et fantastisk og smukt sted. De nu glade medarbejdere i de to styrelser kan sælge deres trange lejlighed i København og for den pris, de får for tre trange værelser, kan de købe bolig med albuerum og vandudsigt i det sønderjyske. De kan bosætte sig i Augustenborg og gå på arbejde på fem minutter, og det vil være billigst, men også i Sønderborg blot fem kilometer derfra - en ren kulturmagnet og et handelscentrum, universitetsby og globalt mødested. Fra Sønderborg kan man nå til Flensborg på en halv time, Hamborg på to timer og Berlin på fire timer. På en time kan man nå til Vadehavet og se sort sol på en dag som i dag.
Tillykke, tillykke til alle de heldige medarbejdere i Natur og Erhvervsstyrelsen og Styrelsen for Vand og Naturforvaltning. Lidt misundelig kan man godt være på de heldige asener, der sådan skal gå fra at være københavnsk baggårdskatte til at blive sønderjyske slotsforvaltere.

Pages